سهم 5/3 درصدی ایران از ذخایر معدنی مس جهان

۲۴ بهمن ۱۳۸۶ | ۰۷:۰۴ کد : ۱۶۷۴۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۰۲
ذخایر معادن مس ایران حدود 1900 میلیون تن می باشد که معادل 5/3 درصد از ذخایر...

ذخایر معادن مس ایران حدود 1900 میلیون تن می باشد که معادل 5/3 درصد از ذخایر معدنی مس جهان است. طبق بررسیهای انجام یافته، بخشهایی از ایران از لحاظ ذخایر معدنی بر روی کمربند مس جهان قرار گرفته است که از جنوب شرقی ایران شروع میشود و تا شمال غربی و نواحی آذربایجان ادامه دارد. ذخایر معدنی مس کل جهان ( به استثنای چین و شوروی ) معادل 57000 میلیون تن برآورد گردیده است.ذخایر معادن مس ایران حدود 1900 میلیون تن می باشد که معادل 5/3 درصد از ذخایر معدنی مس جهان است.به این ترتیب ایران از حیث ذخایر معدنی مس جهان در رتبه هفدهم بوده و عمده این ذخایر در استانهای کرمان و آذربایجان قرار دارد.طبق بررسیهای انجام یافته، بخشهایی از ایران از لحاظ ذخایر معدنی بر روی کمربند مس جهان قرار گرفته است که از جنوب شرقی ایران شروع میشود و تا شمال غربی و نواحی آذربایجان ادامه دارد. تولید مس در ایران تولید مس خالص دنیا در سال 2003 به میزان 45/15 میلیون تن بوده و تولید مس ایران حدود یک درصد تولید جهانی است.همچنین کل مصرف مس دنیا در سال 2003 به میزان 45/15 میلیون تن بوده است که کشورهای اروپایی بیشترین سهم مصرف مس را داشته و ایران 8/0 درصد مصرف جهانی را به خود اختصاص داده است. تولید مس ایران در سال 1383 ، به میزان 152 هزار تن بوده که نسبت به سال قبل از آن 4 درصد رشد داشته است. طبق برنامة چهارم توسعة اقتصادی کشور، شرکت مس متعهد است ظرفیت تولید مس را به 350 هزار تن در سال برساند. سرمایه گذاری در طرح های توسعه مس جمع سرمایهگذاری ارزی و ریالی در فاز اول توسعه، 6/1 میلیارد دلار معادل 14 هزار میلیارد ریال میباشد که 92 درصد آن از محل درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت ملی صنایع مس تأمین گردیده است. در فاز دوم نیز جمع سرمایهگذاری ارزی و ریالی، 2/1 میلیارد دلار معادل 11 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :