کوههای تیتان کشف شدند

۰۴ دی ۱۳۸۶ | ۰۳:۵۴ کد : ۱۶۳۶۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۳۹
سیاره شناسان آمریکایی با بررسی اطلاعات ارسالی از سوی کاوشگر کاسینی....

سیاره شناسان آمریکایی با بررسی اطلاعات ارسالی از سوی کاوشگر کاسینی موفق شدند کوههای حاضر در "تیتان" بزرگترین قمر زحل را کشف کنند.گروهی از دانشمندان دانشگاه " Brigham Young" با کمک تصاویر دستگاههای راداری کاوشگر کاسینی توانستند کوههای روی تیتان، بزرگترین قمر سیاره زحل را کشف کنند و مورد بررسی قرار دهند. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که بیشتر کوههای تیتان از آب یخی ساخته شده اند و ارتفاع متوسط آنها از دامنه تا قله در حدود دو هزار متر است. این دانشمندان با همکاری تیم رادار کاسینی، این کوهها را کشف و بررسیهای خود را در خصوص ویژگیهای آنها آغاز کردند.به گفته این دانشمندان، بدون تجهیزات کاسینی امکان کشف این کوهها در سطح تیتان امکانپذیر نبود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :