120 هزار تن مس در کشور تولید شد

۳۰ آبان ۱۳۸۶ | ۰۳:۲۰ کد : ۱۵۹۳۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۸۲
مس کاتد در 7 ماهه منتهی به پایان مهرماه امسال در شرکت ملی صنایع مس ایران....

مس کاتد در 7 ماهه منتهی به پایان مهرماه امسال در شرکت ملی صنایع مس ایران در مجموع به 120 هزار و 165 تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 2 درصد افزایش داشت. میزان تولید آند نیز با 5 درصد افزایش نسبت به 7 ماهه مشابه سال قبل در مجموع به 147 هزار و 385 تن رسیدمیزان کل استخراج مس از معدن در مدت یاد شده برابر با 53 میلیون و 924 هزار و 493 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 12 درصد رشد برخوردار شدگزارش مدیریت توسعه و راهبری سیستم‌های ایمیدرو حاکی است، در یک ماهه مهر 86 میزان تولید کاتد 17 هزار و 8 تن و میزان تولید آند 21 هزار و 469 تن بود که در مقایسه با مهرماه گذشته میزان تولید کاتد افزایش نداشت اما نسبت به هدف برنامه 2 درصد رشد نشان داد. میزان تولید آند هم در مقایسه با ماه مشابه سال قبل یک درصد و نسبت به هدف برنامه 5 درصد بیشتر بودمیزان فروش داخلی شرکت ملی صنایع مس ایران در 7 ماهه منتهی به پایان مهرماه 86 برای کل محصولات مسی 72 هزار و 133 تن به ارزش 5126 میلیارد و 914 میلیون ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب 73 و 76 درصد افزایش داشتمیزان فروش داخلی کل محصولات جنبی نیز در مدت یاد شده برابر با 35 هزار و 771 تن به ارزش 1015 میلیارد و 566 میلیون ریال بود که نسبت به دوره مشابه پارسال از نظر وزن و ارزش به ترتیب 8 و 56 درصد رشد نشان داد.این گزارش حاکی است، جمع کل صادرات شرکت ملی صنایع مس ایران شامل صادرات کاتد مس، ته پاتیل مس، کنسانتره مس و کنسانتره مولیبدن در دوره مورد گزارش برابر با 167 هزار و 871 تن به ارزش بیش از 558 میلیون دلار بود.براساس این گزارش، در مدت مذکور 41 هزار و 801 تن کاتد مس، 44 هزار و 210 تن ته‌پاتیل مس، 81 هزار و 677 تن کنسانتره مس و 183 تن کنسانتره مولیبدن توسط شرکت ملی صنایع مس ایران صادر شد. میزان صادرات یک ماهه مهر 86 نیز 16 هزار و 152 تن به ارزش بیش از 70 میلیون دلار بود که نسبت به ماه مشابه سال گذشته از نظر وزنی صددرصد و به لحاظ ارزشی 10 درصد افزایش نشان داد.


نظر شما :