زلزله‌ای حوالی اینچه برون واقع در مرز استان گلستان و ترکمنستان را به لرزه در آورد

۲۹ آبان ۱۳۸۶ | ۰۳:۲۰ کد : ۱۵۹۱۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۱۹
شبکه‌های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه....

زلزله‌ای به شدت ۳/۷درجه ریشتر (در مقیاس امواج درونی زمین ) ساعت ۶و ۱۹دقیقه و ۳۷ثانیه بامداد دوشنبه حوالی اینچه برون واقع در مرز استان گلستان و ترکمنستان را به لرزه در آورد.شبکه‌های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران عرض شمالی این زلزله را   ۵۴/۲۵درجه اعلام کردند.


نظر شما :