بیش از 523 هزار تن زغال‌سنگ در کشور تولید شد

۰۱ آبان ۱۳۸۶ | ۰۴:۳۲ کد : ۱۵۷۱۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۹۱
میزان تولید زغال‌سنگ در واحدهای تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران....

میزان تولید زغال‌سنگ در واحدهای تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نیمه نخست سال جاری به 523 هزار و 775 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش یافتبه گزارش هفته‌نامه «معدن و توسعه» میزان استخراج زغال‌سنگ نیز در مدت یاد شده برابر با 932 هزار و 800 تن بود. در دوره مورد گزارش میزان تولید کنسانتره در شرکت زغال‌سنگ کرمان 320 هزار و 107 تن و میزان استخراج برابر با 536 هزار و 698 تن بود. در شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی نیز 163 هزار و 487 تن کنسانتره تولید و 338 هزار و 349 تن استخراج داشت. همچنین میزان تولید و استخراج زغال‌سنگ در شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی به‌ترتیب برابر با 40 هزار و 181 تن و 57 هزار و 753 تن بودگزارش مدیریت توسعه و راهبری سیستم‌های ایمیدرو حاکی است، در یک ماهه شهریور 86 نیز میزان تولید و استخراج زغال‌سنگ در واحدهای یاد شده به ترتیب به 91 هزار و 160 تن و 158 هزار و 957 تن رسیدبراساس این گزارش، میزان فروش داخلی شرکت زغال‌سنگ کرمان در 6 ماهه نخست سال جاری به 313 هزار تن به ارزش 420 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 20 و 27 درصد افزایش نشان داد. میزان فروش داخلی شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی نیز در همین مدت 161 هزار تن به ارزش 210 میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب 26 و 31 درصد رشد داشت. شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی نیز در مدت یاد شده 39 هزار تن به ارزش 60 میلیارد ریال فروش داخلی داشت که در مقایسه با زمان مشابه پارسال از نظر وزن 3 درصد کاهش داشت اما به لحاظ ارزشی 22 درصد ترقی کرد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :