ایران دومین صادر کننده سنگ در جهان است

۳۱ شهریور ۱۳۸۳ | ۰۵:۵۵ کد : ۱۵۵۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۱۲
هم اکنون، در کشور ایران حدود 202 معدن غنی سنگ وجود دارد و اطلس سنگ ایران برای نخستین بار با تعیین شناسنامه ی معادن سنگی ایران توزیع شده است

هم اکنون، در کشور ایران حدود 202 معدن غنی سنگ وجود دارد و اطلس سنگ ایران برای نخستین بار با تعیین شناسنامه ی معادن سنگی ایران توزیع شده است. ایران دومین صادرکننده سنگ در جهان است. در حال حاضر سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور در پی تمهید و تدوین شناسنامه ی تفصیلی معادن سنگ موجود و همچنین شناسایی معادن سنگ ویژه است و در همین راستا کمیته فنی تدوین استاندارد سنگ در ایران به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است.
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :