ایران " یکی از موفق ترین پروژه های ایمنی زیستی را اجرا کرده است

۳۱ شهریور ۱۳۸۳ | ۱۵:۱۸ کد : ۱۵۴۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۱۳۵
مدیر پروژه توانمندسازی ایمنی زیست گفت: ایران از بین 111 کشور، یکی ازموفق ترین پروژه های ایمنی زیستی را اجرا کرده است.

مدیر پروژه توانمندسازی ایمنی زیست گفت: ایران از بین 111 کشور، یکی ازموفق ترین پروژه های ایمنی زیستی را اجرا کرده است. "پروژه توانمندسازی زیستی" یک پروژه جهانی از سوی سازمان تسهیلات جهانی (GEF) و سازمان برنامه ریزی محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) تامین هزینه شده است و در اکثر کشورهای جهان در حال اجرا است. دکتر "مهناز مظاهری اسدی" با بیان اینکه مسوولیت این پروژه در کشور بر عهده سازمان محیط زیست کشور است افزود: این سازمان، با هدف تدوین چهارچوب ملی ایمنی زیستی یک کمیته راهبردی از ارگانهای ذینفع از جمله وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، بازرگانی و صنایع و بخش بیوتکنولوژی دفتر فناوریهای ریاست جمهوری برای تدوین چهارچوب ملی ایمنی زیستی تشکیل داده است. وی گفت: "انجمن ژنتیک"، "انجمن بیوتکنولوژی"، "ایمنی زیستی" و "صلح آبی" از جمله انجمن هایی محسوب می شوند که در این کمیته فعالیت داشته و در تدوین چهارچوب ملی ایمنی زیستی همکاری داشته اند. وی اظهارداشت: پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی از نوامبر سال 2002 به ایران داده شد و بخش نخست آن که شامل آگاه سازی است نهم مهر ماه امسال پایان می پذیرد. به گفته وی تاکنون 18 "کارگاه آموزشی ایمنی زیستی" برگزار شده که با استقبال روبرو شده است. ایرنا

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :