بررسی حرکات پوسته زمین براساس سیستم رادار

۳۰ شهریور ۱۳۸۳ | ۱۳:۲۲ کد : ۱۵۳۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۳۵
پروفسور Barry Parson یکی از اساتید دانشگاه آکسفورد مقاله ای در زمینه اندازه گیری حرکات سطح زمین توسط سیستم Sar (نوعی سیستم تصویر ماهواره ای) ارائه کرد.

پروفسور Barry Parson یکی از اساتید دانشگاه آکسفورد مقاله ای در زمینه اندازه گیری حرکات سطح زمین توسط سیستم Sar (نوعی سیستم تصویر ماهواره ای) ارائه کرد. پروفسور Parson در خصوص تکنولوژی ماهواره ای و ماهواره های آژانس هوایی اروپا Ens-1 و قابلیتهای آنها توضیحاتی داد: سپس در زمینه کاربرد اندازه گیریهای ماهواره ای توسط سیستم Sar در بررسی عوارض زمین شناسی به نکاتی اشاره کرد. در ادامه به بررسی هندسه تصاویر Sar پرداخت که براساس زمان بازگشت امواج و فاصله ماهواره ها، اندازه گیری می شوند پرداخت. همچنین بررسی و توضیح پارامترهای موجود در رابطه فازی امواج پرداخته شد و به عنوان مثال به تصویری از گسل بم که رفتار امتداد لغز را داشت، اشاره کرد. پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :