افزایش‎‎ صد درصدی‎ درآمد بخش معادن

۲۹ شهریور ۱۳۸۳ | ۱۷:۱۲ کد : ۱۵۳۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۴۱
درآمد بخش‎ معادن‎‎ استان کهگیلویـه‎ و بویراحمد در پنج‎ ماه‎‎ گـذشتـه صـد درصـد افزایش‎ یافته‎ است‎. رئیس‎ سازمـان‎‎‎ صنـایـع‎ و معـادن ایـن استان‎‎‎ گفت...

درآمد بخش‎ معادن‎‎ استان کهگیلویـه‎ و بویراحمد در پنج‎ ماه‎‎ گـذشتـه صـد درصـد افزایش‎ یافته‎ است‎. رئیس‎ سازمـان‎‎‎ صنـایـع‎ و معـادن ایـن استان‎‎‎ گفت‎‎: در این مدت 200 میلیـون ریـال‎ درآمد ناشی‎ از معادن‎ به‎‎ خزانه دولت‎ واریز شده‎ است‎. آقای‎ رهنمـا گفـت‎: درآمـد نـاشـی‎ از معادن‎‎‎ مواد اولیه‎‎ سیمان نیز به ایـن رقـم‎ افزوده‎‎ خواهد شد که پیش‎ بینی‎‎ می شـود تـا پایان‎‎ امسال‎ درآمد دولتـی‎ در بخـش‎ معـادن استان‎ کهگیلویه‎‎ و بویراحمد به دو بـرابـر افزایش‎ یابد. رئیس‎ سازمان‎‎ صنایع‎ و معادن کهگیلویه‎ و بویراحمد با بیان‎‎ اینکه‎ این درآمد ناشی‎ از فعالیت 45 معدن‎‎ استان است گفت: عملکرد بخش‎ معدن‎‎ استان کهگیلویه‎ و بویراحمد امسال‎ مطلوب‎ است‎_ واحد مرکزی خبر

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :