راه‎اندازی 113 واحد صنعتی‎‎ و معدنی

۲۸ شهریور ۱۳۸۳ | ۱۵:۲۷ کد : ۱۵۲۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۳۹
از ابتدای‎ امسال‎ تاکنون ‎113 واحـد صنعتی‎‎‎ و معدنی با اشتغال‎ زایـی 1850 نفـر در استان‎ مرکزی‎ آغاز به‎‎ کار کرده اند. رئیس‎ سازمان‎‎‎ صنایـع‎ و معـادن استـان مرکزی‎‎ گفت...

 
از ابتدای‎ امسال‎ تاکنون ‎113 واحـد صنعتی‎‎‎ و معدنی با اشتغال‎ زایـی 1850 نفـر در استان‎ مرکزی‎ آغاز به‎‎ کار کرده اند. رئیس‎ سازمان‎‎‎ صنایـع‎ و معـادن استـان مرکزی‎‎ گفت‎: این‎ واحدهای صنعتی‎‎ و معدنی در زمینه‎ محصـولـات‎ غـذایـی‎‎ و آشـامیـدنـی، منسوجات‎‎، فرآورده‎های‎ نفتـی، مـحصـولـات شیمیایی، لاستیک‎‎ و پلاستیک، مـحصـولـات‎ کانی، فلزی‎‎ و غیر فلـزی، دسـتگـاههـا و ماشین‎ آلات‎ برقی، وسایل‎ نقلیه‎ موتـوری، همچنین‎ انواع سنگهای‎ معدنـی‎‎ فعـالیـت‎ مـی کنند و با سرمایه‎‎ بیش‎ از هزار و پنـجـاه و چهار میلیارد و 400 میـلیـون‎ ریـال‎ احـداث شده‎اند. آقای‎ موفق‎ با بیان‎‎ اینکه‎ دراین مـدت ‎ 559 جواز تاسیس‎ واحدهای‎ صنعتـی‎ بـا پـیـش‎ بینی‎ سرمایه‎ گذاری 7311 ‎ مـیلـیـارد و 600 میلیون‎ ریال‎‎ و اشتغـال زایـی‎ 17021 نـفـر صادرشده‎‎ است‎‎ افزود: در این‎ مدت 28 فـقـره پروانه‎‎‎ اکتشاف‎‎ و 4 فقره گواهینامـه کـشـف معدن‎‎ نیز برای‎ متقاضیان صادر شده‎ است‎ . وی‎ گفت: اکنون‎ در 1940 واحد صنعتی‎ و معدنی‎ فعال‎ استان ‎ 75 هزار نفر فعالیت‎ دارند .
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :