کشف‎ منابع‎ عظیم‎ متان‎‎ در عمق‎ زمین

۲۷ شهریور ۱۳۸۳ | ۰۷:۴۴ کد : ۱۵۱۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۳۹
گروهـی‎ از دانشـمنـدان از کشـف‎ منابع‎ عظیم‎ گاز متان‎ در عمـق‎ 100 تـا 200 کیلومتری‎ سطح‎ زمین‎ خبر دادند.ایـن‎‎ منـابـع‎ عظیم‎ گاز متان سوخـت‎ نـســل‎ هـای‎ آیـنـده‎ را...
واشنگتن‎‎ ـ گروهـی‎ از دانشـمنـدان از کشـف‎ منابع‎ عظیم‎ گاز متان‎ در عمـق‎ 100 تـا 200 کیلومتری‎ سطح‎ زمین‎ خبر دادند.
این‎ گروه‎ تحقیقاتـی‎ اعـلام‎ کـردنـد : ایـن‎‎ منـابـع‎ عظیم‎ گاز متان سوخـت‎ نـســل‎ هـای‎ آیـنـده‎ را تامین‎ می‎ کند.
محققان‎ امریکائی‎ افزودند: بر اســاس‎ آزمایش‎ های‎ علمی‎ , ایـن‎ گـازهـا بـر اثـر ترکیب‎ عنصر کربن‎ از ماده‎ کربنات‎ کلسیم‎ با هیدروژن‎ آب‎ تحـت‎‎ فشـار و حـرارت زیـاد در اعماق‎ زمین‎ تشکیل‎ شده‎ است‎.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :