نایب رئیس کانون سراسری سنگ خبر داد: حضور شرکت‌های با مدیریت ناکارآمد در معادن سنگ

۲۴ مرداد ۱۳۸۶ | ۰۶:۵۸ کد : ۱۴۹۵۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۶۹
یکی از چالش‌های پیش‌روی صنعت سنگ حضور شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی....
نایب رئیس کانون سراسری سنگ خبر داد: حضور شرکت‌های با مدیریت ناکارآمد در معادن سنگ

یکی از چالش‌های پیش‌روی صنعت سنگ حضور شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی با مدیریت ضعیف در معادن سنگ کشور است که برای نمونه می‌توان به معادنی در استان‌های فارس، مرکزی و لرستان اشاره کردخداداد غیاثوند نایب رئیس کانون سراسری سنگ کشور با بیان این مدعا گفت: دو معدن در لرستان که تحت بهره‌برداری یکی از شرکت‌های زیرمجموعه یکی از نهادهای دولتی هستند، از بهترین معادن سنگ کشور به‌شمار می‌روند و ذخیره قطعی هر یک به ترتیب 26 و 14 میلیون تن و ذخیره تخمینی هر یک به ترتیب 50 و 100 میلیون تن است

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :