بیش از 334 هزار تن زغال‌سنگ تولید شد

۲۴ مرداد ۱۳۸۶ | ۰۴:۴۴ کد : ۱۴۹۴۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۵۱
میزان تولید زغال‌سنگ در واحدهای تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران....

میزان تولید زغال‌سنگ در واحدهای تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در چهار ماهه منتهی به پایان تیرماه امسال در مجموع به 334 هزار و 439 تن رسیدمیزان استخراج زغال‌سنگ نیز طی همین مدت برابر با 613 هزار و 87 تن بوددر این مدت شرکت زغال‌سنگ کرمان 204 هزار و 650 تن زغال‌سنگ تولید کرد و میزان استخراج این واحد نیز به 355 هزار و 821 تن رسیدگزارش مدیریت توسعه و راهبری سیستم‌های ایمیدرو حاکی است، در شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی میزان تولید و استخراج زغال‌سنگ به ترتیب برابر با 104 هزار و 153 تن و 221 هزار و 211 تن بود. همچنین در شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی 25 هزار و 636 تن کنسانتره تولید شد و میزان استخراج نیز برابر با 36 هزار و 55 تن بوداین گزارش حاکی است، میزان فروش زغال‌سنگ در واحدهای یاد شده در این مدت در مجموع به 327 هزار تن به ارزش 450 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 13 و 25 درصد افزایش داشت.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :