بیش از 62 هزار تن آلومینیوم در کشور تولید شد

۲۴ مرداد ۱۳۸۶ | ۰۴:۳۹ کد : ۱۴۹۴۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۷۶
میزان تولید آلومینیوم در واحدهای تابعه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در چهار....
بیش از 62 هزار تن آلومینیوم در کشور تولید شد

میزان تولید آلومینیوم در واحدهای تابعه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در چهار ماهه منتهی به پایان تیرماه امسال در مجموع به 62 هزار و 785 تن رسید در این مدت میزان تولید آلومینیوم در واحد المهدی به 27 هزار و 312 تن و در شرکت ایرالکو به 35 هزار و 473 تن رسید. در واحد آلومینای ایران نیز در مدت یاد شده میزان تولید هیدرات آلومینیوم به 106 هزار و 837 تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 29 درصد ترقی کرد. همچنین میزان تولید آهک و پودر آلومینا در این واحد به ترتیب به 25 هزار و 38 تن و 62 هزار و 240 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 14 و 33 درصد رشد داشتگزارش مدیریت توسعه و راهبری سیستم‌های ایمیدرو حاکی است، میزان صادرات آلومینیوم نیز طی چهار ماهه امسال در واحد المهدی برابر با 7 هزار و 827 تن به ارزش 21 میلیون و 525 هزار و 96 دلار و میزان صادرات ایرالکو نیز برابر با 11 هزار و 240 تن به ارزش 29 میلیون و 744 هزار و 779 دلار بوداین گزارش حاکی است، میزان فروش داخلی نیز در همین مدت در واحد المهدی به 19 هزار و 176 تن به ارزش 510 میلیارد و 770 میلیون ریال رسید و در شرکت ایرالکو نیز میزان فروش برابر با 22 هزار و 251 تن به ارزش 684 میلیارد و 732 میلیون ریال بودمیزان فروش واحد آلومینای ایران نیز برای آلومینا، هیدرات و آهک به ترتیب با 64 هزار و 923 تن، 608 تن و 709 تن به ترتیب به ارزش 286 میلیارد و 251 میلیون ریال، 2 میلیون و 554 هزار ریال و 120 میلیون ریال بود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :