حضور دولت پاکستان در آلومینیم ایران

۲۴ مرداد ۱۳۸۶ | ۰۴:۳۳ کد : ۱۴۹۴۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۷۱
دولت پاکستان 5/0 درصد از سهام شرکت آلومینیم ایران را داراست.سازمان خصوصی....

دولت پاکستان 5/0 درصد از سهام شرکت آلومینیم ایران را داراست.سازمان خصوصی سازی در اجرای مفاد فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگ جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط به وکالت از طرف شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درنظر دارد تا 40 درصد از سهام شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و آلومینیوم ایران را در بورس عرضه کند.این عرضه به صورت نقد و اقساط در شهریور ماه 86 و با اطلاع قبلی و با قیمت پایه ای به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی واگذار می شود.در میان ترکیب مالکیت سهامداران سه شرکت مزبور، شرکت آلومینیم ایران با سرمایه 165 میلیارد ریال، سه گروه حضور دارند.سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در جایگاه سهامدار عمده 53/89 درصد از سهام شرکت مزبور را دارا می باشد.درمیان دولت پاکستان نیز معادل 5/0 درصد از سهام این شرکت را داراست.97/9 درصد مابقی این سهام نیز متعلق به غیر می باشد.گفتنی است که تولیدات شرکت آلومینیم ایران عمدتا انواع شمش آلومینیم می باشد

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :