افزایش 30 درصدی میزان استخراج جهانی مس از سال 1997 تاکنون

۲۳ مرداد ۱۳۸۶ | ۰۴:۴۲ کد : ۱۴۹۱۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۰۳
به گزارش سازمان ICSG، میزان تولید مس از معادن جهان از سال 1997 تا پایان 2006....

به گزارش سازمان ICSG،میزان تولید مس از معادن جهان از سال 1997 تا پایان 2006 از حدود 11.5 میلیون تن به 15 میلیون تن افزایش یافته است که 2 میلیون تن از این افزایش مربوط به معادن شیلی است. میزان تولید مس جهان به صورت کنسانتره در این 10 ساله 24 درصد افزایش داشته، ولی تولید مس به روش SX-EW با 63 درصد افزایش رو به رو بوده است. تولید مس به روش SX-EW در سال 1997، 15 درصد از کل تولید مس را شامل می‌شد و این نسبت در سال 2006 به 19 درصد رسیده است. میزان استفاده از ظرفیت تولید در این دهه 92 درصد گزارش شده است، اما در سال‌های 2005 تا 2006 به دلیل افت عیار کانه‌های استخراجی، مشکلات کارگری و فنی، این نسبت به 89 درصد کاهش یافته است. میزان تولید مس تصفیه شده در این مدت با 29 درصد افزایش از 13.5 میلیون تن به 16.3 میلیون تن افزایش یافته است. همچنین در این مدت میزان تقاضای مس تصفیه شده نیز با 30 درصد افزایش از 13.1 میلیون تن به 17 میلیون تن رسیده است. چین در این میان با 190 درصد (2.4 میلیون تن) افزایش تقاضا پیشتاز بوده و تقاضای مس تصفیه شده در کل آسیا در سال 2006، 70 درصد بیشتر از سال 1997 بوده است. میزان ذخایر جهانی مس نیز در این مدت روندی رو به افزایش داشته و در سال 2002 به تقریبا 2.1 میلیون تن رسید، اما پس از آن کاهش یافته و تا پایان سال 2006 حدود یک میلیون تن کاهش داشته است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :