رشد منفیی تعداد معادن، تعداد شاغلین و میزان استخراج در معادن نسوز کشور

۲۲ شهریور ۱۳۸۳ | ۱۴:۳۱ کد : ۱۴۸۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۲۱
از تعداد 39 معدن تولید کننده مواد نسوز در سال 1382، حدود 388 هزار تن ماده نسوز استخراج گردیده است.

از تعداد 39 معدن تولید کننده مواد نسوز در سال 1382، حدود 388 هزار تن ماده نسوز استخراج گردیده است. این در حالی است که معادن مواد نسوز کشور از لحاظ تعداد معادن 3- درصد، از نظر تعداد پرسنل 5- درصد و از نظر میزان استخراج 5- درصد رشد داشته اند. پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
  
  

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :