استان کرمان رتبه اول را در استخراج مواد معدنی در سال 1382 دارا می باشد

۲۱ شهریور ۱۳۸۳ | ۱۶:۵۶ کد : ۱۴۷۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۹۷
از مقدار 1390 میلیون تن مواد معدنی استخراج شده در سال 82، مقدار 7/93 میلیون تن مصالح ساختمانی، مقدار 6/35 میلیون تن مواد معدنی فلزی و ...

از مقدار 1390 میلیون تن مواد معدنی استخراج شده در سال 82، مقدار 7/93 میلیون تن مصالح ساختمانی، مقدار 6/35 میلیون تن مواد معدنی فلزی و مقدار 9/9 میلیون تن را مواد معدنی غیر فلزی تشکیل می دهند. مقادیر فوق نسبت به سال های قبل به ترتیب از رشدی معادل 8، 4 و 2 درصد برخوردار بوده اند. همچنین بیشترین مقدار استخراج مربوط به استان کرمان و به مقدار 4/24 میلیون تن می باشد. استانهای اصفهان و یزد با 5/12 و 4/12 میلیون تن در رده های دوم و سوم قرار دارند.
پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

کلید واژه ها: کرمان


نظر شما :