ایستگاه‎ فضایی ‎‎بین‎‎‎المللی درآسمان اصفهان

۱۹ شهریور ۱۳۸۳ | ۱۲:۱۰ کد : ۱۴۶۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۶۵
شهروندان اصفهانی‎ سـاعـت‎ 20 و 49 دقیقه‎‎ امشب‎ ) پنـج‎ شـنبـه ) شـاهـد عبـور ایستگاه‎ فضایی‎‎ بین‎ المللـی در سمـت‎ جنـوب‎ غربی‎ آسمان‎ و در ارتفاع ...

تهران‎‎ ـ شهروندان اصفهانی‎ سـاعـت‎ 20 و 49 دقیقه‎‎ امشب‎ ) پنـج‎ شـنبـه ) شـاهـد عبـور ایستگاه‎ فضایی‎‎ بین‎ المللـی در سمـت‎ جنـوب‎ غربی‎ آسمان‎ و در ارتفاع 65 درجه‎ خـواهنـد بود.
مرکز آموزش‎ نجوم‎‎ ادیب‎ اعلام کرد: این‎ ایستگاه‎‎‎‎ ساعت‎ 20 و 45 دقیقه شنبه آیـنـده نیز در سمت‎ شمال‎ غرب‎ و در ارتفاع 56 درجه‎ رویت‎ می‎ شود.
همچنین‎ بیست‎‎ و دوم‎ شهریور سـاعـت 20 و 18 دقیقه‎ از سمت‎ جنوب‎ شرق‎ و ارتفـاع 54 درجه‎‎‎ درخشش‎ ماهواره ایریدیـوم‎ مشــاهــده خواهد شد.
به‎‎ گفته مرکز آمـوزش‎ نجـوم‎ ادیـب‎ در این‎ هفته‎‎‎ سیاره زحل‎ از ساعت‎ 2 و 37 دقیقه و سیاره‎‎‎ زهره ازساعت‎ 3 و 14 دقیقه بامداد در آسمان‎ قابل‎ رویت‎‎ است .

کلید واژه ها: اصفهان


نظر شما :