اسامی شرکت کنندگان ایرانی سی و دومین کنگره بین المللی زمین شناسی ایتالیا اعلام گردید

۱۸ شهریور ۱۳۸۳ | ۱۱:۰۳ کد : ۱۴۶۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۲۳
در سی و دومین کنگره بین المللی زمین شناسی، که از تاریخ 20 تا 27 آگوست در فلورانس ایتالیا برگزار شد، متخصصان و کارشناسان زمین شناسی ایرانی نیز حضوری فعال داشتند

در سی و دومین کنگره بین المللی زمین شناسی، که از تاریخ 20 تا 27 آگوست در فلورانس ایتالیا برگزار شد، متخصصان و کارشناسان زمین شناسی ایرانی نیز حضوری فعال داشتند. در این کنفرانس و در بخش ارائه مقالات کشور ایران با ارائه 200 مقاله رتبه 11 را در میان 153 کشور شرکت کننده دارا بود. . اسامی افراد ایرانی شرکت کننده  در این کنگره  به شرح زیر اعلام می گردد. 1- دکتر قاسمی (GSI)، 2- مهندس عابدین (GSI)، 3- دکتر مجیدی فرد (GSI)، 4- مهندس مرتضی خضوعی (GSI)، 5- مهندس فرهنگ (GSI)، 6- مهندس پیام سودی شعار (GSI)، 7- راضیه لک (GSI)، 8- طهماسبی پور (GSI)، 9- مریم صادق بیگی (GSI)، 10- مهندس جعفری راد (GSI)، 11- مژگان اصفهانی نژاد (GSI)، 12- علیرضا امری کاظمی (GSI)، 13- مهدی پور لطیفی (GSI)، 14- فریبا پیریار (GSI)، 15- لیلی فتح الله پور (GSI)، 16- دکتر محمدرضا اسپهبد، 17- محمد مهدی خطیب، 18- دکتر معتمد، 19- دکتر رضوی، 20- دکتر شعاعی، 21- دکتر ایرج غفوری مقدم (دانشگاه لرستان)، 22- دکتر زارعی (دانشگاه لرستان)، 23- دکتر مستقل ( شرکت نفت)، 24- هاشم باقری (دانشگاه شیراز)، 25- علیرضا دهکردی (دانشگاه اصفهان)، 26- صدرالدین امینی (دانشگاه تربیت معلوم)، 27- علیرضا ندیمی (دانشگاه آزاد اسلامی)، 28- مرتضی پیروز (پژوهشکده علوم زمین)، 29- رضا منصف (پژوهشکده علوم زمین)، 30- دکتر قیومیان (پژوهشکده حفاظت خاک)، 31- سروش مدبری (دانشگاه شیراز – وزارت نیرو)، 32- سهیلا نوروزی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)، 33- سعید تاکی (دانشگاه آزاد اسلامی – لاهیجان)، 34- مهندس ترشیدیان، 35- دکتر حقی پور، 36- اسماعیل الله پور (دانشگاه پیام نور – بیرجند)، 37- دکتر عبدالله طاهری (دانشگاه رازی- کرمانشاه)، 38- محمدرضا غریب (مرکز تحقیقات آبخیزیداری کشور)، 39- مسعود نعمتی (پژوهشکده صنعت نفت)، 40- دکتر سهرابی (دانشگاه آزاد – ورامین)، 41- جلال دقدی (پژوهشگاه صنعت نفت)، 42- دکتر مهدی یزدی (دانشگاه شهید بهشتی)، 43- مهندس محمد گیاهی (شرکت مهندسین مشاو لار – رئیس بخش ژئوتکنیک)، 44- مهندس حمید حاتمی (شرکت مهندسین مشاو لار – رئیس بخش ژئوتکنیک)، 45- مهندس حسین قره پلو (شرکت مهندسین مشاو لار – رئیس بخش ژئوتکنیک)، 46- مهندس علی نیوعی (شرکت مهندسین مشاو لار – رئیس بخش ژئوتکنیک)، 47- دکتر مجید شعبان پسندزاده (دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان)، 48- غلامرضا فتوحی راد (گروه معدن دانشگاه بیرجند)، 49- مهندس قربانعلی (استاد دانشگاه)، 50- سعید حکیمی (دانشگاه آزاد اسلامی – لاهیجان)، 51- دکتر اسدالله محبوبی (دانشگاه فردوس مشهد)، 52- دکتر سید مسعود همام (دانشگاه علوم پایه دامغان)، 53- ایمان منصف (دانشگاه شهید بهشتی)، 54- دکتر مشیری (شرکت نفتپایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
 
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :