زمین‌ لرزه‌ ای‌‌ حوالی‌ قم‌ را لرزاند

۰۹ تیر ۱۳۸۶ | ۰۷:۳۵ کد : ۱۴۳۳۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۲۲
شبکه‌ های‌ لرزه‌ نگاری‌ وابسته‌ به‌ مرکز لرزه‌ نگاری‌ کشوری‌ موسسه‌ ژئوفیزیک....

  زمین‌ لرزه‌ ای‌ به‌ بزرگی‌ 8/3‌ دهم‌ در مقیاس‌ امواج‌ درونی ‌ریشتر‌ حوالی‌ قم‌ را لرزاند. شبکه‌ های‌ لرزه‌ نگاری‌ وابسته‌ به‌ مرکز لرزه‌ نگاری‌ کشوری‌ موسسه‌ ژئوفیزیک‌ دانشگاه‌ تهران‌ زمان‌ وقوع‌ این‌ زمین‌ لرزه‌ را ساعت‌‌ 8‌ و‌ 19 دقیقه‌ و ‌26‌ ثانیه‌ امروز ثبت‌ کرده‌ است.

کلید واژه ها: قم


نظر شما :