مقاومت‎ یخچالهای‎ کره‎زمین‎ درمقابل‎ گرما

۳۱ مرداد ۱۳۸۳ | ۱۶:۵۶ کد : ۱۴۰۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۷۳
ـ یخچـالهـای‎‎ کـره‎‎ زمیـن‎ در پـارهای مناطق‎ از قطب‎ شمال‎ تا آلپ‎ با سرعتی‎بیش‎ از میزان‎ قبلی‎‎ ذوب‎ میشوند اما در سایر مناطق‎ یخچالها بزرگتر می‎شوند

اسلو ـ یخچـالهـای‎‎ کـره‎‎ زمیـن‎ در پـارهای مناطق‎ از قطب‎ شمال‎ تا آلپ‎ با سرعتی‎بیش‎ از میزان‎ قبلی‎‎ ذوب‎ میشوند اما در سایر مناطق‎ یخچالها بزرگتر می‎شوند.
به‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ رویتر, دانشمندان‎ هنوز موفق‎ نشده‎اند علـت‎ اینکه‎ چرابعضی‎ از یخچالها در مقابـل‎ گـرم‎ شدن‎‎ کره‎ زمیـن مقـاومـت‎ بیـشتـری‎ دارنـد کشف‎کنند اما احتمال‎ می‎دهند یخهای‎ مـوجـود در آب‎ دریا که‎‎‎ به صورت‎ برف‎ بـه سـطح‎زمیـن‎ برمی‎ گردد ممکـن‎ اسـت‎ بـاعـث شـود کـه‎ در پاره‎‎ای‎ مناطق‎ اندازه یخچالهاافزایش‎ یابد.
دانشمندان‎‎ می‎گویند این خطر وجود دارد کـه‎ ذوب‎‎ شدن‎‎ یخچالها باعث بالاآمدن آب دریاها شود و بدین‎ ترتیب‎ مناطق‎ کـم‎ ارتفـاعـی‎ از بنگلادش‎ گرفته‎ تاهلند با خطرآب‎ گـرفتـگـی‎ روبرو شوند.
ذوب‎ شدن‎ یخچالها می‎تواند بـر بسـیـاری‎ از مسائل‎ از پیست‎ های‎‎ اسکی‎ گرفته‎ تاکشـاورزی و تولید برق‎ از آب‎ هم‎ اثـر بگـذارد.بـخـش‎ اعظم‎ یخچالها ظاهرا به‎ علت‎ بـالـا رفـتـن‎ درجه‎‎ حرارت‎ ذوب‎ می‎ شوند.یخچالهـای‎ رشـتـه کوههای‎ آلپ‎ در طول‎ دو دهه‎‎ گذشته بـیـش‎ از 20 درصد حجم‎ خودرا از دست‎ داده‎اند

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :