<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>سد دوستی از مهمترین سدهای کشور است</FONT></P>

۳۰ مرداد ۱۳۸۳ | ۱۰:۰۰ کد : ۱۴۰۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۰۴۱
<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>از جمله دستاوردهای مهم وزارت نیرو می توان به تکمیل و بهره برداری از سد بزرگ کرخه، سد کارون 3 و نیروگاه بزرگ برق آبی آن، ساختگاه سد کارون 3 و سازه های آن و زیرزمینی بودن نیروگاه، اشاره کرد. در حال</FONT> ....</P>

از جمله دستاوردهای مهم وزارت نیرو می توان به تکمیل و بهره برداری از سد بزرگ کرخه، سد کارون 3 و نیروگاه بزرگ برق آبی آن، ساختگاه سد کارون 3 و سازه های آن و زیرزمینی بودن نیروگاه، اشاره کرد. در حال حاضر حدود 86 سد و بیش از 260 هزار هکتار شبکه آبیاری در دست انجام است. بیطرف در خصوص سد دوستی گفت: پیش بینی اتمام این طرح برای نیمه دوم سال جاری است. سد دوستی جزو سدهای مهم کشور است که روی رودخانه مرزی هریررود و با مشارکت ایران و ترکمنستان در حال ساخت است. آبگیری این سد در فروردین ماه امسال انجام شد، ولی متاسفانه حوزه آبریز رودخانه هریررود در سال جاری در شرایط خشکسالی است و میزان آب ورودی رودخانه، حداقل است. ولی عملیات اجرایی سد به خوبس پیش رفته است و در اواخر نیمه دوم امسال به طور کامل تمام می شود

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :