<P dir=rtl><FONT size=2>کشف یک سفره زیرزمینی آب</FONT></P>

۳۰ مرداد ۱۳۸۳ | ۰۶:۰۶ کد : ۱۳۹۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۶۶
<P dir=rtl><FONT size=2>مدیر کل‎ امور آب‎ استان‎ مرکزی‎ گفت‎: یک‎ سفره‎ زیرزمینی‎ آب‎‎ با کیفیت‎ بسیار خـوب در منطقه‎‎‎ هفتاد قله اراک‎ کشف‎ شده است‎. <BR></FONT></P>

   آقای‎ شجاعـی‎ زاده‎ افـزود: مـطالعـات‎ شناسایی‎ این‎ منبع‎ با استفاده‎ از 150 عـدد سونداژ ژئوالکتریک‎ در جریان‎ است‎ و آزمایش‎ ها نشان‎‎ می‎‎ دهد کیفیت‎ آب‎ زیرزمـینـی ایـن منبع‎ برای‎ آشامیدن‎ مناسب‎ است‎.
   آقای‎ شجاعی‎‎ پیش‎ بینی کرد سفره‎ هفتاد قله‎‎ توان‎‎‎ تامین سالیانه25 تا 30 میلیـون متر مکعب‎‎ آب آشامیدنی‎ شهر اراک‎ را داشتـه‎ باشد و این‎ منبع‎ با توجه‎‎ به مشکلات‎ موجود در سفره‎های‎ زیرزمینـی‎‎ کنـونـی اراک‎ نـقـش‎ بسزایی‎‎ در رفع‎ مشکل‎ آب‎ آشامیدنی این‎ شهـر خواهد داشت‎.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :