اکتشاف پتاس زنجان

۲۶ مرداد ۱۳۸۳ | ۰۷:۰۷ کد : ۱۳۷۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۳۸
پروژه اکتشاف پتاس ایلجاق ماهنشان زنجان در سال 78 آغاز و در سال 81 به اتمام رسید. میزان هزینه شده در این پروژه 8/2286 میلیون ریال بوده است
پروژه اکتشاف پتاس ایلجاق ماهنشان زنجان در سال 78 آغاز و در سال 81 به اتمام رسید. میزان هزینه شده در این پروژه 8/2286 میلیون ریال بوده است. ذخیره احتمالی این پروژه 2862877 تن و ذخیره قطعی آن 21026666 تن و عیار 3/57% کانیهای کائنیت و سیلویت ذکر شده است.
پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

کلید واژه ها: زنجان


نظر شما :