تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی چالش آینده آب کشور است

۱۷ مرداد ۱۳۸۳ | ۰۹:۴۳ کد : ۱۳۱۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۹۱
تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی و مدیریت دشت های ممنوعه، از مهم ترین چالشهای پیشروی بخش آب در آینده کشور است
تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی و مدیریت دشت های ممنوعه، از مهم ترین چالشهای پیشروی بخش آب در آینده کشور است. چالش های جدی و خطیر فرآوری مدیریت منابع آب کشور، تامین آب قابل دسترس و مطمئن برای آحاد مردم در شرایط ورود کشور به مرحله تنش آبی است. جلوگیری از تخریب و آلودگی گسترده منابع آب و سرمایه گذاری در بازیافت آب، تحمیل اجرای طرح های سنگین و پرهزینه اشتغال آب میان حوزه های آب ریز، مهار بحران های زیست محیطی و منازعات اجتماعی بر سر آب، تامین منابع مالی مورد نیاز و رو به گسترش این بخش برای سرمایه گذاری های جدید و نیز حفاظت از سرمایه های ایجاد شده قبلی، از مهم ترین چالش های بخشی آب کشور است. بهره برداری از سدهای بزرگ مخزنی کشور در طول عمر پیش بینی شده برای طرح، منوط به مدیریت صحیح بهره برداری، نگهداری و کنترل پایداری آنها است ایلنا

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :