گزارش عملکرد 85 سازمان صنایع و معادن استان تهران

۱۴ فروردین ۱۳۸۶ | ۰۴:۵۷ کد : ۱۳۱۲۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۲
تعداد جوازهای تاسیس صادره طی سال جاری 3922 مورد با حجم سرمایه‌گذاری.....

تعداد جوازهای تاسیس صادره طی سال جاری 3922 مورد با حجم سرمایه‌گذاری 452/202/50 میلیون ریال و اشتغال 129083 نفر، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در همین ایام 444 فقره با ارزش سرمایه‌گذاری 095/635/426/5 میلیون ریال و اشتغال 9582 نفر، همچنین صدور 189 فقره مجوز برای واحدهای تحقیقاتی و خدماتی و 197 فقره انتقال واحدها به شهرکهای صنعتی از ابتدای امسال صورت گرفته است.
عملکرد بخش معدن در سال جاری شامل صدور 92 فقره پروانه اکتشاف مواد معدنی با میزان سرمایه‌گذاری 8213 میلیون ریال، صدور 11 فقره گواهینامه کشف مواد معدنی با هزینه عملیات 2019 میلیون ریال و 000/611/157 تن ذخیره می‌باشد.
در این بخش همچنین 23 فقره مجوز برداشت سالیانه و میزان استخراج 250/865/121 تن به علاوه 7 فقره مجوز تجهیز و آماده سازی انجام پذیرفته است. ضمنا تعداد کل معادن جاری استان تهران 165 فقرهف میزان استخراج سالانه 400/084/15 تن، میزان ذخیره قطعی 154/475/793 تن، میزان سرمایه‌گذاری 025/242 میلیون ریال ، میزان استخراج واقعی تا بهمن ماه امسال 000/000/11 تن و تعداد اشتغال 1967نفر بوده است.
همچنین شاخص‌های مهم گزارش عملکرد کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در طرح گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین تا پایان سال 85 در بخش صنعت و معدن شامل 482/298 میلیارد ریال سهمیه بانک از اعتبارات استانی و طرح‌های معرفی شده 1169 فقره با مبلغ 543/753 میلیارد ریال و حجم اشتغال پیش بینی شده بالغ بر 36000 نفر ریال بوده که از این مقدار تاکنون 691 فقره طرح با رقم 3550 میلیون ریال مصوب گردیده و تعداد 511 فقره از این طرح‌ها بارقم 161/242 میلیارد ریال و اشتغال پیش بینی 1570 نفر به عقد قرارداد منجر گردیده است.

کلید واژه ها: تهران


نظر شما :