تولید سنگ آهن به مرز 17‌میلیون تن رسید

۱۴ فروردین ۱۳۸۶ | ۰۴:۴۹ کد : ۱۳۱۲۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۱۲
میزان استخراج و تولید سنگ آهن در کشور تا ابتدای اسفند ماه ۸۵ به ترتیب به...

میزان استخراج و تولید سنگ آهن در کشور تا ابتدای اسفند ماه ۸۵ به ترتیب به ۲/26‌میلیون تن و 9/16‌میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۹ و ۲۵‌درصد افزایش داشت.
مجموع فروش داخلی سنگ آهن نیز در مدت یاد شده برابر با ۱۵‌میلیون و ۴۶۴هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵‌درصد رشد نشان داد.
میزان استخراج و تولید سنگ آهن در شرکت سنگ آهن گل گهر نیز به ترتیب به ۱۲‌میلیون و ۵۰۴‌هزار و ۹۱۴ تن و ۶‌میلیون و ۱۰۱‌هزار و ۹۰۲ تن رسید. 
در ۱۱ ماهه امسال 3/۳‌میلیون تن سنگ آهن به ارزش ۱۴۶‌میلیون و ۵۵۴‌هزار دلار به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب از رشدی معادل ۷۲ و ۹۷‌درصد برخوردار شد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :