چاپ کتاب زمین شناسی ایران

۱۷ مرداد ۱۳۸۳ | ۰۷:۵۷ کد : ۱۳۱۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۶۷
کتاب زمین شناسی ایران توسو دکتر سید علی آقانباتی تهیه و چاپ شد.این کتاب به منظور تدوین مجموعه ای فشرده از ویژگیهای زمین شناختی ایران در 11 فصل و...

چاپ کتاب زمین شناسی ایران
 
کتاب زمین شناسی ایران توسو دکتر سید علی آقانباتی تهیه و چاپ شد.این کتاب به منظور تدوین مجموعه ای فشرده از ویژگیهای زمین شناختی ایران در 11 فصل و 568 صفحه تهیه شده است.
فصل اول کتاب شرحی بر جایگاه زمین شناختی ایران در کوههای آلپ-هیمالیا و خاستگاه پوسته ایران زمین است.
فصل دوم به توصیف پهنه های اصلی رسوبی- ساختاری ایران اختصاص داده شده است.
فصل های چهارم،پنجم، ششم نیز بیانگر ویژگیهای چینه نگاشتی ، تکاپوهای ماگمایی و فرآیند های دگرگونی ایران از پرکامبرین تا کواترنری است.
فصل هفتم کتاب معرف ویژگیهای بخشهایی از پوسته ایران زمین است که خاستگاه اقیانوسی دارند و با داشتن نام آمیزه های رنگین به فرآیندهای ژئودینامیک و همچنین پراکندگی زمانی این پوسته ها(اقیانوسی) در ایران می پردازد.
رخدادهای زمین ساختی تحمیل شده بر پوسته ایران و بیامد آنها، چه در زمین و چه در مکان ، در فصل هشتم تدوین شده است.
فصل نهم کتاب نیز معرف گسل ها و تاثیر آنها بر زمین شناسی ایران است که گاه تاریخچه بسیار دیرینه دارند و اثرگذاری آنها بر زمین شناسی ایران مکرر است.
بسیاری از دریاچه ها و حتی دریاهای ایران حاصل فرآیند های زمین شناسی هستند ، به همین رو فصل دهم کتاب شرحی بر دریاها و دریاچه های ایران است.
در بخش پایانی ، با ارائه تصاویری از محل جغرافیایی و نام یخچالها و برفچالهای ایران ، نگاهی به این پدیده های پیکرشناسی شده است.
امید است این نوشتارراهنمایی برای آشنایی دانش پژوهان باشد.
 
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :