انتقال اطلاعات جدید زمین شناسی

۱۵ اسفند ۱۳۸۵ | ۰۳:۳۲ کد : ۱۳۰۵۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۴۰
هدف اصلی از طرح بازنگری، تهیه نقشه یکپارچه ایران با مقیاس 1:250000 و انعکاس....
طرح بازنگری چهارگوش های زمین شناسی در مقیاس 1:250000 به منظور انتقال اطلاعات جدید زمین شناسی که در دو دهه گذشته به عرصه دانش زمین شناسی ایران افزوده شده است، اجرا می شود.
   دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی مدیر گروه زمین ساخت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  گفت: هدف اصلی از طرح بازنگری، تهیه نقشه یکپارچه ایران با مقیاس 1:250000 و انعکاس پژوهش های نوین و تلفیق آنها با اطلاعات مندرج روی نقشه های چاپ شده پیشین به شکلی همگون و یکپارچه است.
   وی بیان کرد: مرحله اولیه این طرح شامل تهیه راهنما برای هر پهنه ساختاری، رسوبی در ایران است که بر مبنای اطلاعات موجود صورت می پذیرد.
   شیخ الاسلامی ادامه داد: در اجرای این، راهنما چینه شناسی پهنه زاگرس در شرف اتمام است و تهیه راهنمای چینه شناسی عمومی البرز به نیمه رسیده است.
   وی در زمینه ویژگی های نقشه های زمین شناسی با این مقیاس بیان کرد: چهارگوش های زمین شناسی 1:250000 مدرکی تفسیری حاصل تلفیق مشاهدات صحرایی ثبت شده، مطالعات دفتری و آزمایشگاهی انجام شده و فرضیاتی هستند که زمین شناس برای ارتباط بین مشاهدات در مقیاس ناحیه ای در نظر می گیرد.
   وی گفت: این نقشه ها دربرگیرنده 24 برگ نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:50000 منطبق با استانداردهای نقشه های توپوگرافی سازمان جغرافیایی هستند که سطح کشور توسط 117 برگ چهارگوش زمین شناسی با مقیاس 1:250000 پوشش داده می شود که از این تعداد، 22 برگ از سوی شرکت ملی نفت ایران منتشر شده و بقیه 95 برگ از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه شده است.
   شیخ الاسلامی در زمینه ی ضرورت بازنگری نقشه های زمین شناسی بیان کرد: بازنگری نقشه های زمین شناسی 1:250000 به انسجام در دانش زمین شناسی ایران، منجر خواهد شد و بازنگری این دسته از نقشه ها، فرآیندی است که با دید تخصصی زمین شناسی مجرب اجرا و با امکانات فنی و نرم افزاری تکمیل خواهدشد.
   وی در پایان بیان کرد: تلفیق دانش زمین شناسی و بازوی فناوری نه تنها می تواند در پیشبرد دانش زمین شناسی و معدن در سازمان زمین شناسی که متولی امور زمین شناسی و اکتشافات است، باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :