دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

۱۵ مرداد ۱۳۸۳ | ۰۶:۴۲ کد : ۱۳۰۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۰۹
تحلیل مخازن ترک‌دار و محیط‌های متخلخل از دیدگاه مکانیک سنگ و ناپایداری چاه‌های نفت ...
موضوعات
1) تحلیل مخازن ترک‌دار و محیط‌های متخلخل از دیدگاه مکانیک سنگ 2) ناپایداری چاه‌های نفت 3) کاربرد روش هیدرولیکی در تحریک مخازن نفت 4) انرژی زمین گرمایی 5) هیدرومکانیک و جریان سیال در محیط‌های سنگی 6) بهسازی سنگ و ترمیم سازه‌های تاریخی 7) طراحی، تحلیل پایداری و نگهداری شیب‌ها و ترانشه‌های سنگی 8) شبیه سازی با روشهای فیزیکی عددی و فرم بسته در مکانیک سنگ 9) خصوصیات و رفتار سنگ بکر و توده سنگ (تستهای آزمایشگاهی و برجا) 10) طبقه بندی مهندسی سنگ 11) بررسی‌های محلی و مطالعات ژئومکانیکی در امکان‌پذیری و انتخاب ساختگاه 12) ابزار بندی و رفتارشناسی 13) عدم قطعیت و آنالیز ریسک 14) پیشرفتهای جدید در مکانیک سنگ

تاریخ شروع :
چهارشنبه 24 آذر 1383
تاریخ خاتمه :
جمعه 26 آذر 1383
محل برگزاری : ایران - تهران
برگزار کننده : انجمن مکانیک سنگ ایران
تلفن : 8011001-021
فاکس : 8011001-021
آدرس : تهران - بزرگراه جلال آل احمد - دانشگاه تربیت مدرس صندوق پستی ۳۱۴-۱۴۱۱۵
ایمیل : irsrm@modares.ac.ir
وب سایت : http://irsrm.modares.ac.ir/Index1.htm

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :