چاپ کتاب زمین شناسی ایران

۱۴ مرداد ۱۳۸۳ | ۱۰:۴۷ کد : ۱۲۹۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۹۰
کتاب زمین شناسی ایران توسط دکتر سید علی آقانباتی تهیه و چاپ شد. این کتاب به منظور تدوین مجموعه ای فشرده از ویژگیهای زمین شناسی ایران در 11 فصل و 568 صفحه تهیه شده است.

کتاب زمین شناسی ایران توسط دکتر سید علی آقانباتی تهیه و چاپ شد. این کتاب به منظور تدوین مجموعه ای فشرده از ویژگیهای زمین شناسی ایران در 11 فصل و 568 صفحه تهیه شده است.
   فصل اول کتاب شرحی بر جایگاه زمین شناسی ایران در کوههای آلپ – هیمالیا و خاستگاه پوسته ایران زمین است.
   فصل دوم به توصیف پهنه های اصلی رسوبی – ساختاری ایران اختصاص داده شده است. فصل های سوم، چهارم، پنجم و ششم نیز بیانگر ویژگیهای چینه شناسی، تکاپوهای ماگمایی و فرآیندهای دگرگونی ایران از پرکامبرین تا کواترنری است.
   فصل هفتم کتاب معرف ویژگیهای بخش هایی از پوسته ایران زمین است که خاستگاه اقیانوسی دارند و با داشتن نام آمیزه های رنگین به فرآیندهای ژئودینامیکی و همچنین پراکندگی زمانی این پوسته ها (اقیانوسی) در ایران می پردازد.
   رخدادهای زمین ساختی تحمیل شده بر پوسته ایران و پیامد آنها چه در زمان و چه در مکان در فصل هشتم تدوین شده است. فصل نهم کتاب نیز معرف گسل ها و تاثیر آنها بر زمین شناسی ایران است که گاه تاریخچه دیرینه دارند و اثرگذاری آنها بر زمین شناسی ایران مکسور است.
   بسیاری از دریاچه ها و حتی دریاهای ایران حاصل فرآیندهای زمین شناختی هستند به همین رو فصل دهم کتاب شرحی بر دریاها و دریاچه های ایران است.
   در بخش پایانی، با ارائه تصاویری از محل جغرافیایی و نام یخچالها و برفچالهای ایران نگاهی به این پدیده های پیکرشناسی شده است.
   امید است این نوشتار راهنمایی برای آشنایی دانش پژوهان ایرانی باشد.
  

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :