مشکلات موجود در قوانین معادن

۰۵ اسفند ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۲ کد : ۱۲۸۹۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۱۳
باید نمایندگان بخش خصوصی که دارای سوابق عالی فعالیت در عرصه صنعت و....
اتاق بازرگانی با انتخاب کاندیدای جدید باعث برطرف کردن بی توجهی به بخش صنعت و معدن خواهد شد.غنیمی فرد رئیس خانه صنعت و معدن  در زمینه مشکلات موجود در قوانین معادن گفت: اکتشاف معدن با چالش مهمی مثل تحمیل هزینه اکتشاف از سوی دولت روبروست.وی ادعای مالکیت از سوی اهالی روستا در منطقه معدن کشف شده را از دییگر مشکلات اساسی قوانین معدن در کشور برشمرد و افزود: دخالت دولت در اکتشافات و بهره برداری، معادن را با ورشکستگی مواجه می کند و یا زمینه رانت را افزایش می دهد.وی خصوصی سازی معادن را برای حمایت از اکتشاف و بهره برداری معادن ضروری دانست و تصریح کرد: باید نمایندگان بخش خصوصی که دارای سوابق عالی فعالیت در عرصه صنعت و بازرگانی و معدن هستند، کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی شوند و حضور کارکنان مدیران اتاق بازرگانی در انتخابات اتاق بازرگانی شوند و حضور کارکنان مدیران اتاق بازرگانی در انتخابات امری نامطلوب است. رئیس خانه صنعت و معدن در خصوص رد صلاحیت کارکنان قبلی برای کاندید در انتخابات اتاق بازرگانی گفت: مدیران و کارکنان اتاق بازرگانی سابق با همان طرز تفکر دولتی به این بخش نگاه می کنند و طبیعتاً نمی توانند نمایندگان واقعی بخش بازرگانی صنعت و معدن کشور باشند

کلید واژه ها: خراسان رضوى


نظر شما :