نرخ قیمت مس فروکش کرد

۲۹ بهمن ۱۳۸۵ | ۰۳:۲۸ کد : ۱۲۸۲۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۵۹
براساس این گزارش متوسط نرخ مبادلات مس در بورس فلزات تهران در اردیبهشت.....
نرخ قیمت مس فروکش کرد
نرخ قیمت مس پس از طی یک روند صعودی که از اردیبشهت ماه سال جاری آغاز شده بود در دی ماه فروکش کرد. متوسط نرخ مس در رینگ مبادلاتی بورس فلزات تهران طی دی ماه سال جاری به هر کیلوگرم ۵۹ هزار و ۹۰۸ ریال رسید. طی همین مدت نرخ مس در رینگ مبادلاتی بورس فلزات لندن (هزینه ها شامل کرایه حمل ونقل، عوارض ترخیص و ...) معادل ۵۵ هزار و ۶۰۶ ریال بود.    
   براساس این گزارش متوسط نرخ مبادلات مس در بورس فلزات تهران در اردیبهشت ماه سال جاری ۶۹ هزار و ۸۰ ریال و در خردادماه ۷۲ هزار و ۲۵۸ ریال، در تیر ماه ۶۸ هزار و ۸۶۲ ریال، در مرداد ماه ۷۲ هزار و ۹۲ ریال، در شهریورماه ۷۱ هزار و ۲۱۴ ریال، در مهرماه ۷۰ هزار و ۴۱۴ ریال، در آبان ماه ۶۷ هزار و ۷۱۱ ریال و در آذرماه معادل ۶۴ هزار و ۵۹۹ ریال بود.    
   بر این اساس متوسط نرخ مبادلات مس در بورس فلزات لندن در اردیبهشت ماه سال جاری ۷۱هزار و ۶۷۱ ریال، در خرداد ماه ۶۹ هزار و ۹۸۴ ریال، در تیر ماه ۷۰هزار و ۱۶۱ ریال، در مرداد ماه ۷۱ هزار و ۷۰۶ ریال، در شهریورماه ۷۰ هزار و ۶۸۰ ریال، در مهر ماه ۷۰ هزار و ۳۵۰ ریال و در آبان ماه ۶۷ هزار و ۲۰۸ ریال و در آذرماه معادل ۶۳ هزار و ۸۱۹ ریال شده است.    
   این گزارش می افزاید: اختلاف نرخ مس در بورس فلزات تهران نسبت به بورس فلزات لندن در دی ماه ۴ هزار و ۳۰۲ ریال، در آذرماه ۷۸۰ ریال، در آبان ماه ۵۰۳ ریال، در مهرماه به ۶۰۴ ریال، در شهریورماه به ۵۳۴ ریال، در مردادماه ۳۸۶ ریال، تیرماه به یک هزار و ۲۹۹ ریال، خردادماه دو هزار و ۲۷۴ ریال و در اردیبهشت ماه به ۲ هزار و ۵۹۱ ریال رسید.    
   این گزارش حاکی است، در مدت ذکر شده متوسط نرخ مبادلات مس در رینگ مبادلاتی تهران بالاتر از رینگ مبادلاتی لندن بوده و تنها در تیرماه سال جاری نرخ قیمت مس در بورس فلزات تهران از نرخ مبادلات آن در LME (بورس فلزات لندن) کمتر شده است.    
   این گزارش همچنین می افزاید: ماخذ نرخ ارز در این گزارش بانک مرکزی بوده و در دی و آذرماه ۹ هزار و ۲۱۷ ریال و در آبان ماه با نرخ ۹ هزار و ۲۱۸ ریال، در مهرماه با نرخ ۹ هزار و ۲۱۳ ریال، در شهریورماه با نرخ ۹ هزار و ۱۹۰ریال، در مردادماه با نرخ ۹ هزار و ۱۸۶ریال و در تیرماه با نرخ ۹ هزار و ۱۸۱ریال، در خردادماه با نرخ ۹ هزار و ۱۶۶ ریال و در اردیبهشت ماه با نرخ ۹ هزار و ۱۵۱ ریال محاسبه شده است.    
   بنابراین گزارش مس با نرخ ۲۴ هزار و ۲۲۴ ریال پای در رینگ مبادلاتی تهران گذاشت در همان مقطع زمانی نرخ این فلز در بورس فلزات لندن ۲۴ هزار و ۳۰۰ ریال بود. روند قیمت این فلز از ابتدای فعالیت بورس فلزات تهران تا شهریورماه سال جاری صعودی بوده و البته در تیرماه سال جاری قیمت آن نسبت به بورس فلزات لندن کاهش یافت.    
   این گزارش حاکی است مس در بورس فلزات لندن طی دو سال گذشته روند صعودی داشته و در آبان ماه سال جاری این روند صعودی شکسته شده و شیب نزولی به خود گرفته است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :