گزارش میزان صادرات مواد معدنی

۲۹ بهمن ۱۳۸۵ | ۰۳:۲۷ کد : ۱۲۸۲۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۲۶
بیشترین میزان صادرات در زیرگروه کالایی مواد معدنی به لحاظ ارزش به صادرات.....

در ‪ ۱۰‬ماهه سال جاری ‪ ۶۹۵‬میلیون و ‪ ۳۴۰‬هزار دلار مواد معدنی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۱۰۵‬درصد رشد نشان داد. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در این مدت ‪ ۲۶/۳‬درصد از وزن و ‪ ۵/۵‬درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به صادرات مواد معدنی اختصاص یافت.براساس این گزارش، میزان وزنی صادرات مواد معدنی ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۹۰‬هزار و ‪ ۹۴۱‬تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۵۱/۶‬درصد افزایش یافت.این گزارش می‌افزاید: بیشترین میزان صادرات در زیرگروه کالایی مواد معدنی به لحاظ ارزش به صادرات سنگ و کنسانتره مولیبدن اختصاص یافت. در این مدت ‪ ۲۱۷‬میلیون و ‪ ۵۴۴‬هزار دلار سنگ و کنسانتره مولیبدن صادر شد که ‪ ۱/۷‬درصد از ارزش کل صادرات در این بخش را دارا بود. پس از سنگ و کنسانتره مولیبدن، صادرات سنگ و کنسانتره روی، سایر محصولات معدنی، سنگ و کنسانتره سرب و سنگ ساختمانی کار نشده نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با ‪ ۰/۶ ، ۰/۹ ، ۱/۵‬و ‪ ۰/۴‬درصد از ارزش کل صادرات بخش مواد معدنی بیشترین میزان را دارا بودند. همچنین در این مدت ‪ ۱۹۳‬میلیون و ‪ ۶۶۲‬هزار دلار سنگ و کنسانتره روی، ‪۱۱۶‬ میلیون و ‪ ۸۲۲‬هزار دلار سایر محصولات معدنی، ‪ ۷۰‬میلیون و ‪ ۳۸۸‬هزار دلار سنگ و کنسانتره سرب، ‪ ۴۹‬میلیون و ‪ ۶۲۱‬هزار دلار سنگ ساختمانی کار نشده و ‪۲۰‬ میلیون و ‪ ۵۰۴‬هزار دلار سنگ و کنسانتره کرومیت به خارج از کشور صادر شد.در ‪ ۱۰‬ماهه امسال ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۵۹۰‬هزار دلار پودر معدنی، ‪ ۵‬میلیون و ‪۳۳۶‬ هزار دلار کربنات کلسیم، ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۹۵۵‬هزار دلار ذغالسنگ و خرده کک، ‪۲‬ میلیون و ‪ ۸۹۲‬هزار دلار بنتونیت، ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۷۲‬هزار دلار کائولن از ایران صادر شد.در مدت یاد شده در زیرگروه کالایی مواد معدنی صادرات گوگرد کانی با ‪۸۱/۵‬ درصد کاهش به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل با بیشترین کاهش و صادرات سنگ و کنستانتره سرب با ‪ ۶۰۹‬درصد افزایش از لحاظ ارزش از بیشترین رشد برخوردار بودند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :