بازدید و بررسی سد مخزنی خان آباد شهرستان الیگودرز

۰۴ بهمن ۱۳۸۵ | ۰۳:۵۲ کد : ۱۲۴۹۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۸۷
دراین بازدید که مهندس مختاری، معاون بهره برداری وعضو هیئت مدیره آب منطقه....
کمیته بررسی سدهای مخزنی وزارت نیرو قبل از تحویل موقت در مورخه 1/11/85جهت بازدید و بررسی سد مخزنی خان آباد شهرستان الیگودرز به استان لرستان سفر و در منطقه حضور یافتند. دراین بازدید که مهندس مختاری، معاون بهره برداری وعضو هیئت مدیره آب منطقه ای لرستان، مهندس بیرانوند، معاون طرح وتوسعه و مهندس رضوی نژاد، مدیر امور آب شهرستان الیگودرز، هیئت بازدید کننده را همراهی می کردند، ابتدا مهندس مختاری به توضیحاتی در خصوص نحوه بهره برداری از سد پرداخته و ابراز امیدواری کرد که با تلاش و دقت همه دست اندرکاران، این سد در زمان بهره برداری هیچ مشکلی نداشته باشد تا به نحو مطلوب استفاده لازم از آن به عمل آید.در ادامه اعضای هیئت ضمن بازدید از بدنه و قسمتهای مختلف به بحث و تبادل نظر در خصوص اجزا و ساختار سد پرداخته و موارد مذکور را مورد ارزیابی قرار دادند.
   در پایان ازطرف کار فرما، مشاور و پیمانکار در خصوص چگونگی احداث، پیشرفت کار، اعتبارات هزینه شده و اهداف سد گزارشی به کمیته بررسی ارائه تا پس از مطالعه در صورت وجود نواقص آنان را جهت رفع به شرکت اعلام کنند.

کلید واژه ها: لرستان


نظر شما :