بورس فلزات لندن (LME) در یک اقدام بی سابقه

۲۵ دی ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۳ کد : ۱۲۴۱۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۲۴
مدیر بورس فلزات لندن، مارتین ابوت (Martin Abbott)، که در اولین کنفرانس خبری....
بورس فلزات لندن (LME) در یک اقدام بی سابقه در طول ۱۳۰ سال گذشته، استراتژی پنج ساله خود را اعلام کرد.
مدیر بورس فلزات لندن،مارتین ابوت (Martin Abbott)، که در اولین کنفرانس خبری پس از منصوب شدن به سمتمدیریت LME در نوامبر سال گذشته میلادی سخن می گفت، خبر از ایجاد تغییرات فراوان وورود محصولات جدید به بازار بورس فلزات لندن را داد. بر اساس استراتژی جدیداین بورس، راه اندازی بخش فرابورس (OTC – Over The Counter) و ورود فولاد به LME دردستور کار قرار گرفته است. بازار فرابورس (بازار خارج از بورس یا OTC)،امکان انجام معاملات را به طور مستقیم بین فروشنده و خریدار میسر می سازد. دستاندرکاران و مشتریان بازارهای خارج از بورس، معمولا از طریق شبکه های کامپیوتری ومخابراتی با یکدیگر در ارتباط اند و قیمت ها از طریق فرآیند چانه زنی تعیین می شود. بنا بر گفته مدیر بورس فلزات لندن، این تغییرات رنگ و بوی بهتری به تجارتفلزات خواهد بخشید. از سوی دیگر بر اساس برنامه وی، گردش مالی بورس فلزاتلندن طی ۵ سال آینده، به دو برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت به طوری که حجممعاملات از ۸۷ میلیون فقره طی سال ۲۰۰۶، به ۱۷۰میلیون فقره در سال ۲۰۱۱ خواهد رسید. به گفته ابوت، LME به عنوان یک موسسه بازرگانی نباید ساکن باشد بلکه نیازبه یک استراتژی مدون برای رشد و توسعه دارد. وی خاطرنشان کرده است: بورس فلزات لندندر زمینه فلزات پایه بدون رقیب است ولی تصور ما بر این است که همیشه رقیبی در گوشهای از جهان برای ما وجود خواهد داشت و بر این اساس هیچ گاه غافل نخواهیم بود. به گفته وی، بازار فرابورس یا OTC فلزات، تا قبل از پایان سال ۲۰۰۷ راهاندازی خواهد شد. با راه اندازی بخش فرابورس در LME، این بورس علاوه برفلزات پایه قادر خواهد بود پذیرای محصولات بیشتری نظیر فولاد، فلزات نادر (از قبیلکبالت و مولیبدن) و فروآلیاژها (از قبیل فرومولیبدن و فروسیلیس) باشد. گرچهقیمت مولیبدن و کبالت به اندازه کافی برای معاملات سلف LME شناور نیست ولی مدیر اینبورس معتقد است که حضور این فلزات باعث پایداری بازار فرابورس خواهد شد و بر اساسپیش بینی بورس فلزات لندن، با توجه به عملکرد دیگر سیستم های معاملاتی، تا ۳ یا ۴سال آینده سیستم OTC بر تمام روش های فعلی غلبه خواهد کرد. بر اساس برنامه ریزی هایانجام شده، بورس فلزات لندن در نیمه دوم سال جاری میلادی، نام محصولات قابل عرضه دربازار فرابورس را اعلام خواهد کرد. LME نخستین ویرایش نرم افزار بازار OTC را تهیه کرده است که هم اکنون مراحل آزمایشی را پشت سر می گذراند. استراتژی LME در حالی از سوی ابوت مطرح شده است که کارشناسان بورس فلزات لندن، این تغییراترا توجیه پذیر و دست یافتنی ارزیابی کرده اند. آنها راه اندازی OTC را اقدامیهوشیارانه و عملی در جهت پیشرفت و گسترش بورس فلزات لندن خوانده اند. تحلیلگران بورس فلزات لندن معتقدند برای پیشرفت این بورس، نیاز مبرمی بهورود محصولات جدید است. از سوی دیگر آنها بر این باورند که برای بقا در کورس رقابت،باید با پیشرفت زمان، بورس را توسعه داد. گفتنی است، بورس فلزات لندن شاهدرشد ۱۰ درصدی تعداد معاملات سلف در سال ۲۰۰۶ بود. گرچه معاملات مس در دسامبر ۲۰۰۶با کاهش ۵۰ درصدی همراه بود ولی جمع کل معاملات سلف LME، از ۷۹ میلیون در سال ۲۰۰۵به ۸۷ میلیون در سال ۲۰۰۶ بالغ شد. رتبه اول تعداد معاملات سال گذشتهمیلادی در LME مربوط به آلومینیوم بوده است. آلومینیوم در سال ۲۰۰۶ با ۱۷ درصد رشد،بیشترین تعداد معاملات این فلز در تاریخ بورس فلزات لندن را تجربه کرد. بر این اساستعداد معاملات آلومینیوم در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ترتیب ۳۵ و ۴۱ میلیون اعلام شدهاست. تعداد معاملات فلز روی در سال گذشته میلادی با ۱۳ درصد افزایش نسبت بهسال ۲۰۰۵، از ۶/۱۱ میلیون به ۱/۱۳ میلیون افزایش داشته است. سرب نیز با ۱۳درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۵، شاهد ۷۴/۴ میلیون معامله در سال ۲۰۰۶ بوده است. همچنین حجم معاملات نیکل با ۱۹ درصد رشد، از ۶۸/۳ میلیون در سال ۲۰۰۵ به ۳۵/۴ میلیون در سال ۲۰۰۶ رسید. رتبه دوم تعداد معاملات سال گذشته میلادی دربورس فلزات لندن، متعلق به مس است. این در حالی است که تنها کاهش در تعداد معاملاتمربوط به همین فلز است که در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۴/۲۱ میلیون و در سال ۲۰۰۶، حدود ۷/۲۰ میلیون بوده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :