زمینلغزش در منطقه پارک ملی آسپیرینگ

۲۴ دی ۱۳۸۵ | ۰۷:۳۳ کد : ۱۲۴۱۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۳۲
لغزش بوقوع پیوسته به صورت ریزش قطعات سنگی بوده و در اثر وقوع این زمینلغزش....

سازمان حفاظت منابع طبیعی نیوزلند زمینلغزشی را در منطقه پارک ملی آسپیرینگ (Aspiring) در تاریخ 12 ژانویه 2007 گزارش نمود. حجم توده لغزشی 500000 متر مکعب تخمین زده شده است. لغزش بوقوع پیوسته به صورت ریزش قطعات سنگی بوده و در اثر وقوع این زمینلغزش قطعات سنگی به داخل دریاچه آلپی و رودخانه Joe ریزش کرده اند. زمینلغزش اشاره شده در ناحیه ای از منطقه پارک ملی به وقوع پیوسته که تهدیدی برای گردشگران نبوده است.لرزش ایجاد شده در اثر وقوع این زمینلغزش حدود 5/4 درجه ریشتر ثبت شده است. زمین شناسان نیوزلند به منظور تشخیص علت این زمینلغزش به منطقه اعزام گردیده اند.کوه آسپیرینگ با ارتفاع 3027 متر مرتفع ترین منطقه پارک ملی در جنوب نیوزلند محسوب می شود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :