تاسیس پایگاه اطلاعات علوم زمین کشورهای عضو اکو توسط ایران

۲۴ دی ۱۳۸۵ | ۰۳:۱۷ کد : ۱۲۴۰۳ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۴۳۳
بر اساس مصوبه‌ای که در سومین اجلاس کارشناسان معدنی اکو دراسلام آباد....

بر اساس مصوبه‌ای که در سومین اجلاس کارشناسان معدنی اکو دراسلام آباد پاکستان به تصویب رسید، طرح تاسیس پایگاه  اطلاعات علوم زمین کشورهای اکو که سال گذشته ازطرف ایران پیشنهادشده بود به سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور واگذارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور پایگاه اطلاعات علوم زمین  به منظور پاسخگوئی به نیاز روز افزون بخش های مدیریتی، تجاری و تحقیقاتی اکو به اطلاعات علوم زمین در راستای نیل به هدف شناخت هر چه بیشتر منابع زمینی و توسعه فعالیتهای عمرانی، معدنی، محیط زیست، انرژی و ارتباطات منطقه ای اکو، طراحی و تولید خواهدشد.

شناخت منابع موجود اطلاعاتی، همسان سازی اطلاعات موجود و در حال تولید، ساماندهی اطلاعات موجود علوم زمین کشور در محیط و بستری مناسب وتسهیل دسترسی کاربران به آنها و سایر منابع خارجی از  محدوده فعالیت این پایگاه است.

بنا به این گزارش با توجه به تنوع تولیدکنندگان اطلاعات علوم زمین دراین کشورها وجود یک متولی واحد برای ساماندهی، ذخیره سازی و ارائه اطلاعات علوم زمین اکو ضروری به نظر می‌رسید که با بررسی‌های انجام شده در این ده کشور، تولید گسترده علوم زمین در قالب چهار موضوع زمین شناسی، منابع وذخایر، جغرافیا و مخاطرات زمین برای کشورهای عضو انجام خواهد گرفت .

این گزارش می‌افزاید با بررسی‌های انجام شده و با توجه به مطالب ارائه شده در اجلاس کارشناسان معدنی‌اکو، گردآوری، ساماندهی و تلفیق اطلاعات علوم‌زمین در پنج بخش اطلاعات تخصصی جغرافیا، اطلاعات تخصصی زمین شناسی، اطلاعات تخصصی ذخایر (معدن، هیدروکربن و آب)، اطلاعات تخصصی مخاطرات زمین و فرا داده های علوم زمین به تصویب رسیده و نهایی شد.

شایان ذکر است کشورهای اکو به دلیل قرارگیری در کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا و همچنین دارا بودن ویژگی‌های خاص زمین شناسی، زمینساختی و لرزه زمینساختی، در معرض مخاطرات طبیعی مختلفی قرارگرفته‌اند به‌همین منظور با توجه به وضعیت وتنوع مخاطرات کشورهای اکو، تهیه بانک اطلاعات زمینلرزه، بانک اطلاعات زمینلغزش، گل روان، طوفان، فرونشست، خشکسالی و کولاک، بانک اطلاعات سیل و اطلاعات لرزه زمین ساخت در بخش مخاطرات زمین در فاز اول بانک اطلاعات زمینلرزه و بانک اطلاعات سیل درکشورهای مذکور تکمیل می‌شوند.

در بخش ارائه اطلاعات تخصصی زمین شناسی تهیه نقشه‌های زمین شناسی با اولویت بانک اطلاعات مکان محور زمین شناسی در فاز اول، تهیه 9 بانک اطلاعاتی با اولویت بانک اطلاعات ژئوتوریسم و ایجاد بانک اطلاعات مکان محور زمین شناسی پیشنهاد که در فاز اول بانک اطلاعات تخصصی زمین شناسی تهیه نقشه رقومی 1:1000000 اطلاعات زمین شناسی تهیه شده و به صورت مکان محور و تحت وب به نمایش درمی‌آید. با توجه به اهمیت این بخش و وضعیت معدن کشورهای اکو، تهیه 9 بانک های اطلاعاتی ضروری بوده که در مرحله اول تهیه سه بانک اطلاعات شناسنامه ای معادن، کانسار ها و شناسنامه های معدنی، معادن متروکه و اطلاعات اقتصادی معدنکاری در اولویت قرار دارند.

 لازم به ذکراست با توجه به نقش زیربنایی ذخایر نفت و گاز در اقتصاد منطقه اکو و همچنین یکسان نبودن ذخایر هیدروکربوری در کشورهای اکو از بین بانکهای پیشنهاد شده در فاز اول تهیه بانک اطلاعات شناسنامه ای نفت و گاز و پتانسیل های شناسایی آنها در منطقه اکو در اولویت قرار گرفته و مشتمل بر بخش های عمومی و تخصصی نفت و گاز خواهد بود که تنها به شناسایی مناطق دارای پتانسیل نفت و گاز در کشورهای اکو می پردازد.

گفتنی‌ست با توجه به نحوه ارائه اطلاعات ذخایر و منابع در وب سایت های قابل بازیابی و با توجه به وضعیت اکتشاف و استخراج منابع در کشورهای عضو اکو، گزارش ارائه شده توسط ایران نشان دهنده آن بود که در مرحله اول فقط دو بخش معادن و ذخایر هیدروکربوری مورد بررسی قرار می گیرند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :