اگر سیمان از سبد حمایتی دولت خارج شود، بازار سیاه از بین خواهد رفت

۲۸ آذر ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۲ کد : ۱۲۱۳۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۰۱
با ایجاد کارخانجات و تولید سیمان از نظر ظرفیت در چند سال آینده کمبود نخواهیم....

اگر سیمان از سبد حمایتی دولت خارج شود، بازار سیاه از بین خواهد رفت. مهندس نوایی معاون معدنی سازمان صنایع و معادن استان تهران گفت: وقتی چیزی را دولت تحت کنترل می گیرد بازار سیاه از بین می رود و قیمت آن ثابت و توزیع آسانتر صورت می گیرد. وی اظهار داشت: با ایجاد کارخانجات و تولید سیمان از نظر ظرفیت در چند سال آینده کمبود نخواهیم داشت و اگر دولت سیمان را سهمیه بندی کند و در این سهمیه بندی سهمیه طرح های عمرانی از افرایش و سهیمه مردمی را کاهش دهد تولید سیمان و بتون به سمت استاندارد پیش می رود اگر این اتفاق نیافتد با کمبود سیمان و بازار سیاه مواجه خواهیم شد.نوایی افزود: ساخت سیمان و بتون استاندارد باید در کارخانجات و تحت نظارت کارشناسان سیمانی تولید شود و اگر مردم بخواهند بتون تولید کنند به دلیل آگاهی نداشتن از میزان ترکیب مواد و نداشتن تخصص تولید غیراستاندار است. وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از هدر رفتن سیمان و برای سهمیه مردمی و مصارف خانگی تولید باید تا پاکت 50 کیلویی را به پاکت های کم وزن مثل 10 تا 20 کیلویی کاهش داد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :