ته نشست لایه های یخی درنزدیکی قطب های مریخی

۲۷ آذر ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۳ کد : ۱۲۱۱۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۰۲
این لایه های قطبی درسمت بالای تصویر واقع شده اندهمچنین موادسیاهتر....
تصاویرجدید و شگفت انگیزی توسط مریخ نوردناسا تهیه شد. این تصاویر بخوبی ته نشست لایه های یخی رادرنزدیکی قطب های مریخی رانشان می دهد این لایه های قطبی درسمت بالای تصویر واقع شده اندهمچنین موادسیاهترکه درقسمت تحتانی ته نشین شدند ماسه و شن روان می باشند یخهای مریخی بااین تله ماسه ها مخلوط شده و آنرابه رنگ سرخ فام مبدل ساخته است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :