ده ماه نخست سال جاری بازار نیکل جهان 95هزار تن کسری داشت

۲۷ آذر ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۵ کد : ۱۲۱۱۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۹۸
میزان استخراج نیکل از معادن 146/1میلیون تن بود که 5/4درصد بیشتر از مدت مشابه....
ده ماه نخست سال جاری بازار نیکل جهان 95هزار تن کسری داشت

 طی ده ماه نخست سال جاری بازار نیکل جهان 95هزار تن کسری داشت. میزان استخراج نیکل از معادن 146/1میلیون تن بود که 5/4درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل می‌باشد. تولید نیکل تصفیه شده که عمدتا به علت کاهش تولید منطقه اقیانوسیه می‌باشد، اندکی کمتر از کل تولید سال 2005 بود. تقاضای جهان در ده ماه نخست سال جاری 58هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود. در ماه اکتبر تولید جهان 700 هزار تن بود، در حالی‌که کل تقاضا بالغ بر 800‌ هزار تن شد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :