ایجاد پروتوتایپ سامانه هشدار خطر زمینلغزش

۲۲ آذر ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۴ کد : ۱۲۰۴۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۴۲
به گفته آنادانان مدیر عامل بخش تحقیقاتی شرکت مایکروسافت در هندوستان....

شاخه تحقیقاتی شرکت مایکروسافت در هندوستان موفق به ایجاد پروتوتایپ سامانه هشدار خطر زمینلغزش شده است. به گفته آنادانان مدیر عامل بخش تحقیقاتی شرکت مایکروسافت در هندوستان تا کنون این شرکت موفق به توسعه پروتوتایپ آزمایشگاهی مدیریت بحران به منظور هشدار خطر زمینلغزش شده است و تحقیقات به منظور تکمیل این سامانه ادامه دارد. به گفته این مقام شرکت مایکروسافت، هندوستان علاوه بر همکاری در تحقیق بر روی این سامانه به طور همزمان در حال تحقیق بر روی تولید سه سامانه جدید نیز می باشد.

کلید واژه ها: خراسان شمالى


نظر شما :