توليد گازهای گلخانه ای در جهان

۲۲ آذر ۱۳۸۵ | ۰۳:۴۷ کد : ۱۲۰۳۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۲۶
ذوب شدن يخهای قطبی بر حيات گونه های جانوری نيز اثر می گذارد و نسل حيوانات....

گروهی از محققان مرکز ملی پژوهشهای جوی (NCAR) در آمريکا و دانشگاه مک گيل کانادا هشدار داده اند که اگر توليد گازهای گلخانه ای در سطح کنونی در جهان ادامه يابد، ممکن است تا سال 2040 ميلادی، لايه يخی که سطح قطب شمال و اقيانوس منجمد شمالی را دربرگرفته در ماههای تابستان کاملاً ذوب و ناپديد شود.
   بنابر نتيجه اين محققان که در مجله نامه های پژوهش جغرافيايی چاپ شده، تداوم توليد گازهای گلخانه ای در سطح کنونی باعث خواهد شد که در مناطق قطبی، تنها در محدوده ای واقع در سواحل شمال گروئنلند و کانادا يخبندان دائمی در ماههای تابستان برقرار بماند.
   گازهای گلخانه ای به گازهايی همچون بخار آب، گاز کربنيک، متان، ئيدروکسيد آمونيم و اوزون گفته می شود که بازتاب پرتو نور خورشيد را از زمين به خود جذب می کنند و باعث بالا رفتن دمای جو زمين می شوند. بنابر تحقيقاتی که نتيجه آن در مجله نامه های پژوهش جغرافيايی چاپ شده، ذوب شدن يخهای قطبی نيز بر گرم شدن زمين اثر می گذارد، چرا که آب بيش از يخ نور خورشيد را به خود جذب می کند و با افزايش سطح آب روی زمين که از ذوب شدن يخهای قطبی ناشی می شود، روند بالا رفتن دمای جو نيز شتاب می گيرد. ذوب شدن يخهای قطبی بر حيات گونه های جانوری نيز اثر می گذارد و نسل حيواناتی همچون خرس قطبی را که برای شکار و يافتن غذای خود به حرکت روی يخهای قطبی نياز دارد در خطر انقراض قرار می دهد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :