علت احتمالى گرمايش زمين در مقادير قابل توجه کربن در هوا

۲۱ آذر ۱۳۸۵ | ۰۵:۳۶ کد : ۱۲۰۲۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۰۸
دانشمندان دانشگاه آيداهو در آمريکا با استفاده از برج مرتفعى در حال انجام بررسي....

گروهى از دانشمندان در آمريکا به دنبال يافتن علت احتمالى گرمايش زمين در مقادير قابل توجه کربن در هوا هستند. دانشمندان دانشگاه آيداهو در آمريکا با استفاده از برج مرتفعى در حال انجام بررسى هاى دقيق و بى سابقه اى در خصوص مقادير کربن در هوا هستند تا از اين طريق بتوانند به ارتباط آن با گرمايش زمين پى ببرند.مدت يک سال است که اين برج تحقيقاتى به اندازه گيرى دقيق بخار آب، کربن و سرعت باد پرداخته و انتظار مى رود تا با بررسى دقيق اطلاعات به دست آمده نقش کربن در فرآيند گرمايش زمين روشن شود.ساخته شدن اين برج در منطقه اى سرسبز و جنگلى در کوه هاى راکى اين امکان را به دانشمندان مى دهد تا به بررسى چگونگى کمک نواحى جنگلى به تعديل مقادير دى اکسيد کربن در هوا نيز بپردازند.بر اساس گزارش «اسپوکسمن ريويو» اين برج يکى از دو برج از اين نوع در جهان است که عمدتا با هدف اندزه گيرى و بررسى کربن هوا در مناطق جنگلى ساخته شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :