جستجو براى يافتن سيارات مشابه زمين

۲۱ آذر ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۶ کد : ۱۲۰۱۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۰۲
کوروت" (‪ (Corot‬نخستين فضا پيمايى خواهد بود که قادر است آن دسته از کرات.....

جستجو براى يافتن سيارات مشابه زمين به زودى با اعزام يک تلسکوپ فضايى ديگر به مدار زمين انجام خواهد شد. "کوروت" (‪ (Corot‬نخستين فضا پيمايى خواهد بود که قادر است آن دسته از کرات خاکى که تنها چند برابر زمين هستند و حول ستارههاى همسايه ميگردند را رديابى کند. اين فضاپيما همچنين قادر خواهد بود به جزيياتى در مورد اين ستارهها از جمله جرم، سن و ترکيب شيميايى آنها پى ببرد. اين ماموريت چندمليتى که توسط آژانس فضايى فرانسه (‪ (Cnes‬هدايت ميشود، قرار است روزهاى ‪ ۲۶‬يا ‪ ۲۷‬دسامبر (پنجم يا ششم دى) پرتاب شود. آژانس فضايى اروپا، اتريش، اسپانيا، آلمان، بلژيک و برزيل از ديگر شرکاى اين پروژه هستند. تين لام ترانگ" مدير پروژه کوروت در اينباره ميگويد: "انسان از ابتداى پيداش علم نجوم به ساير کرات انديشيده است. کوروت به ما کمک خواهد کرد تا درک کنيم آيا کرات خارجى مشابه زمين تنها يک رويا هستند يا واقعيت خارجى دارند."
   اين ماهواره ‪ ۶۵۰‬کيلوگرمى سوار بر موشک "سايوز-‪ ۱-۲‬بى" از سکوى "بايکونور" در قزاقستان به يک مدار قطبى به ارتفاع ‪ ۸۲۷‬کيلومتر پرتاب خواهد شد. کوروت حامل يک تلسکوپ ‪ ۲۷‬سانتيمترى (قطر آينه) و همچنين چند دوربين از نوع "سى سى دى" که قادر به تشخيص تغييرات بسيار خفيف در درخشندگى ستارگان است خواهد بود. رصد ‪ ۶۰‬هزار ستاره براى يافتن سيارات در اطراف آنها يکى از اين وظايف است. ايان راکسبرگ" استاد اخترشناسى که دانشمند آژانس فضايى اروپا در پروژه کوروت نيز ميباشد، در اينباره ميگويد: "اين ماموريت دو هدف عمده علمى را دنبال ميکند و با قرار گرفتن سياره ميان ما، يعنى ناظر زمينى و ستارهاى که حول آن ميگردد، بخشى از نور ستاره مسدود ميشود که به اين عمل ميگويند گذر، مثل گذر زهره از برابر خورشيد و بنابراين کار ما اين است که نور ستارهها را اندازه بگيريم و مواظب افت درخشندگى آنها باشيم تا به وجود احتمالى سيارات در مدار آنها پى ببريم." طى يک دوره دو سال و نيمه، اين ماهواره بر پنج يا شش قسمت آسمان تمرکز خواهد کرد، هر بار به مدت ‪ ۱۵۰‬روز. ماهواره هر ‪ ۵۱۲‬ثانيه يک بار درخشش، تقريبا ‪ ۱۰‬هزار ستاره را اندازه گيرى خواهد کرد و دوربين حساس آن کوچکترين تغيير در درخشندگى اين ستارگان را تشخيص ميدهد. دانشمندان با اندازهگيرى اين تفاوت ها، ميتوانند بسيارى از انواع سيارات را رديابى کنند. از سيارات غول پيکر گازى گرفته تا کرات کوچک خاکى، اما دانشمندان به ويژه مشتاق به يافتن سيارات کوچکتر هستند. تيم محققان انتظار دارد در هر ميدانى که رصد ميشود حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۰‬عدد از اين سيارات کوچکتر و دهها عدد از سيارات بزرگتر گازى را بيابد. دانشمندان با رصد تغييرات بسيار خفيف در نور ستاره قادر خواهند بود اطلاعاتى درباره بخشهاى داخلى، جرم، قدمت و ترکيب شيميايى آن جمع آورى کنند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :