بازديداز طرح بزرگ شبکه آبيارى و زهکشى دشت عباس

۲۱ آذر ۱۳۸۵ | ۰۴:۳۵ کد : ۱۲۰۱۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۹۴
دراين بازديد لطفي٬ مدير عامل شرکت آب منطقه اى ايلام٬ اظهار داشت: هدف....
در آستانه سالگرد سفر رئيس جمهور٬ به استان اسلام معاون اول رييس جمهور در رأس هياتى از طرح بزرگ شبکه آبيارى و زهکشى دشت عباس بازديد کردند.دراين بازديد لطفي٬ مدير عامل شرکت آب منطقه اى ايلام٬ اظهار داشت: هدف از اجراى اين طرح تامين آب حدود 84 هزار هکتار اراضى دشت هاى عباس٬ فکه عين خوش و دهلران در دو مرحله است که مرحله نخست آن با 54 هزار هکتار آغاز شد و پيشرفت بسيار خوبى داشته است.وى افزود:تلاش مى شود تا پايان سال 85 حدود 7500 هکتار و در سال 86 حدود 12500 هکتار ديگر از شبکه هاى اصلى آبيارى دشت عباس از نعمت آب برخوردار شوند و طى برنامه چهار ساله کل 54000 هکتار فاز اول به بهره بردارى برسد.وى همچنين آغازهمزمان عمليات اجرايى شبکه هاى فرعى (3و4) را از ضرورت هاى اصلى بهره بردارى از طرح بيان کرد و خواستار تامين منابع مالى و کاهش سهم مشارکت کشاورزان از 50 درصد به 30 درصد شدند تا بتوان هر چه سريعتر بستر مناسب براى اجراى شبکه هاى فرعى را فراهم نمود. وى در ادامه گفت: اسناد مناقصه حدود 20 هزار هکتار شبکه فرعى آبيارى تهيه شده و مقدمات آغاز عمليات اجرائى آنها طى سال 85 و 86 فراهم شد و شرکت آب منطقه اى و جهاد کشاورزى بصورت مشترک پيگير موضوع هستند.همچنين در ادامه اين سفر معاون اول رئيس جمهور به همراه استاندار ايلام از سد مخزنى دويرج بازديد کردند.لطفي٬ مدير عامل آب منطقه اى ايلام٬ در رابطه با سد مخزنى دويرج گفت: آغازعمليات اجرايى سد مخزنى دويرج يکى از مصوبات سفر رياست جمهورى در سال 84 بود که اين مهم محقق شد و عمليات اجرائى بدنه سد در خرداد سال 85 به پيمانکار ابلاغ شد و طرح هم اکنون داراى 10 درصد پيشرفت است و به منظور بهره بردارى زود هنگام از اين طرح٬ شيفت شب نيز فعال شده است.وى گفت: اين سد با ارتفاع 68 متر از پى و حجم مخزن 190 ميليون متر مکعب آب مورد نياز حدود 11000 هکتار اراضى کشاورزى منطقه را تامين خواهد کرد.وى افزود: براى تکميل عمليات اجرايى طرح بالغ بر 600 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است. در پايان٬ معاون اول رييس جمهورگفت: وزارت نيرو طرح هاى بسيار بزرگى در استان ايلام در دست مطالعه و اجرا دارد که بهره بردارى از اين طرح ها موجب رونق اقتصادى در منطقه خواهد شد و در اين رابطه از وزير نيرو تشکر کرد.امسال حدود 2000 ميليارد ريال وزارت نيرو طرح در دست مطالعه و اجرا در استان ايلام دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :