آغاز عمليات اجرايى پروژه ۱۰۰ هزار تنى روى زنجان

۱۹ آذر ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۲ کد : ۱۱۹۵۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۲۲
هم اکنون عمليات اجرايى پروژه ۱۰۰ هزار تنى روى زنجان آغاز شده است و براي.....

مديرعامل گروه شرکت هاى توسعه معادن روى ايران از آغاز عمليات اجرايى پروژه ۱۰۰ هزار تنى روى زنجان خبر داد. حسن على قنبري  گفت: هم اکنون عمليات اجرايى پروژه ۱۰۰ هزار تنى روى زنجان آغاز شده است و براى افتتاح رسمى آن منتظر اعلام حضور يکى از مقامات بلند پايه کشورى هستيم.حسن على قنبرى با اشاره به اين که مراسم رسمى افتتاحيه اين پروژه به زودى برگزار مى شود، افزود: با راه اندازى اين پروژه، ايران در مقياس بين المللى توليد روى قرار مى گيرد.وى با بيان اين که پروژه ۱۰۰ هزار تنى روى زنجان بزرگ ترين پروژه درخاورميانه خواهد بود، تصريح کرد: مدت زمان بهره بردارى اين پروژه سه سال پيش بينى شده که اميدواريم به کمتر ازاين مدت کاهش يابد. مديرعامل گروه شرکت هاى توسعه معادن روى ايران، ميزان توليد سالانه روى کشور در حال حاضر را ۱۸۰ هزار تن ذکر و خاطرنشان کرد: با راه اندازى اين پروژه، ميزان توليد روى ايران به طورچشمگيرى افزايش خواهد يافت.

کلید واژه ها: زنجان


نظر شما :