سد سليمانشاه با تلاش شبانه روزى کليه عوامل اجرايى به اتمام رسيد

۱۷ بهمن ۱۳۸۶ | ۰۹:۵۱ کد : ۱۱۸۸۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۸۲
عمليات اجرايى سد سليمانشاه در سال 1381 با 800 ميليون تومان اعتبار آغاز شد....

با تبديل اراضى ديم شهرستان سنقر به اراضى آبى، ثروت کشاورزان 300 ميليارد ريال افزايش پيدا مى کند. مهندس صفرى مديرعامل شرکت آب منطقه اى کرمانشاه گفت: سد سليمانشاه با تلاش شبانه روزى کليه عوامل اجرايى به اتمام رسيده و هم اکنون کليه مقدمات جهت افتتاح سد آماده است.
صفرى درخصوص وضعيت اعتبارات و هزينه هاى صرف شده افزود: عمليات اجرايى سد سليمانشاه در سال 1381 با 800 ميليون تومان اعتبار آغاز شد و در طول 4 سال گذشته با پيگيرى هاى جدى اين شرکت و توجهات سازمان مديريت و برنامه ريزى و مسئولين وزارت نيرو و استان با تخصيص اعتبارات کافى طبق مفاد قرارداد در مدت معين ظرف 4 سال عمليات اجرايى سد مذکور به پايان رسيد.وى سرجمع اعتبارات هزينه شده را تا زمان اتمام عمليات اجرايى بدنه سد حدود 24 ميليارد تومان خواند و گفت: اين پروژه به لحاظ ويژگى اقتصادى و اهميت آن از پروژه هاى مهم آب منطقه اى بشمار مى رود و بر همين اساس هم با تمام توان بدنبال اجراى شبکه آبيارى و زهکشى پاياب سد هستيم.قابل ذکر است سد سليمانشاه در فاصله 120 کيلومترى استان کرمانشاه و در 15 کيلومترى شهرستان سنقر احداث گرديده و حجم مخزن سد مذکور ظرفيت ذخيره 48 ميليون متر مکعب آب را دارد. همچنين اين سد قرار است 5300 هکتار از زمين هاى پاياب سد را از ديم به آبى تبديل وسالانه 5 ميليون متر مکعب آب شرب شهرستان سنقر را تامين کند. سرجمع اعتبارات اين طرح ملى جهت سد، شبکه و آبرسانى به شهر سنقر 500 ميليارد ريال است که با اتمام کليه مولفه ها و بهره بردارى از طرح ثروت کشاورزان منطقه ناشى از تبديل اراضى ديم به آبى 300 ميليارد ريال و درآمد آنها تا 25 ميليارد ريال در سال افزايش پيدا خواهد کرد. همچنين با احتساب صنايع تبديلى بصورت مستقيم وغير مستقيم 1600 نفر از مردم منطقه مشغول بکار خواهند شد.صفرى ايجاد يک محيط تفريحى و رفاهى در منطقه را نيز از نکات مهم پس از بهره بردارى از طرح خواند.

کلید واژه ها: کرمانشاه


نظر شما :