رشد دو رقمى توليد مس و آلومينيم چين

۱۴ آذر ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۹ کد : ۱۱۸۸۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۷۹
چين در سال 2005 به ميزان 53/2 ميليون تن مس و 41/7 ميليون تن آلومينيم توليد...

انتظار مى‫رود در سال جارى رشد دو رقمى توليد مس و آلومينيم چين همچنان ادامه يابد. تخمين زده مى‫شود در سال 2006 توليد مس با 6/16 درصد افزايش به 95/2 ميليون متريک تن برسد و انتظار مى‫رود توليد آلومينيم با 2/24 درصد افزايش بالغ بر 2/9 ميليون تن شود. چين در سال 2005 به ميزان 53/2 ميليون تن مس و 41/7 ميليون تن آلومينيم توليد کرد که به ترتيب 23 درصد و 19 درصد افزايش يافت. احتمال دارد توليد سرب و روى سال جارى به 7/2 و 3 ميليون تن برسد که حداقل يک افزايش 9/15 درصدى و 4/12 درصدى را نسبت به سال 2005 نشان مى‫دهد. سال قبل توليد سرب با 27 درصد افزايش به 33/2 ميليون تن و توليد روى با 6/0 درصد کاهش به 67/2 ميليون تن رسيد.

کلید واژه ها: قم


نظر شما :